Διατελέσαντες Διευθυντές

       Πρώτος διευθυντής του «Εφημερίου» διετέλεσε ο αείμνηστος λόγιος Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Μυτιληναίος, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο χρονικό διάστημα 1937-1940 ως Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Μ. Μυτιλήνης και με πρωτοβουλία του το Ιερό Προσκύνημα της Αγιάσου εξέδιδε το περιοδικό "Αγία Σιών", στο όποιο δημοσιεύθηκαν πολλές σοβαρές μελέτες. Κατόπιν, και στο διάστημα 1956-1968 ακολούθησε ο Θεοδόσιος Σπεράντσας. Στη συνέχεια επιστάτησαν στην έκδοση οι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Κωνσταντίνος Μπόνης (1968-1982) και Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου (1982-2002). Επί Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου την γενική εποπτεία είχε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος και κατόπιν η Λίτσα Ι. Χατζηφώτη (2005-2008). Από τον Ιανουάριο του 2009 την Διεύθυνση Σύνταξης έχει ο θεολόγος κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

1937-1940, Εμμανουήλ Μυτιληναίος
1956-1968, Θεοδόσιος Σπεράντσας
1968-1982, Κωνσταντίνος Μπόνης
1982-2002, Εὐάγγελος Θεοδώρου
2002-2004, + Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
2005-2008, Λίτσα Ι. Χατζηφώτη
2009- Αλέξανδρος Κατσιάρας