ECCLESIA
Θ Ε Μ Α

Σελίδα Άρθρων | Σελίδα Ειδήσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Καρυές 10.2.2003

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω με συναποστελλόμενο εκτενές κείμενό της, το οποίο απευθύνεται προς πάντα ενδιαφερόμενο, αναγκάζεται να λύσει τη σιωπή της έχοντας διαπιστώσει την οργανωθείσα εις βάρος τού Ιερού Τόπου συστηματική εκστρατεία παραπληροφορήσεως και ενημερώνει υπεύθυνα το ευρύ κοινό σχετικά με την αλήθεια για την Υπόθεση των κατεχόντων την Ι. Μ. Εσφιγμένου.

Έτσι αποκαλύπτεται ότι η πραγματικότητα είναι πολύ μακριά από όσα προσπαθούν να διαδώσουν τα παραπάνω πρόσωπα’ Κανείς δεν διώκεται, κανένα θέμα πίστεως δεν Υπάρχει, κανείς δεν κατηγορείται για τη μη μνημόνευση τού Οικουμενικού Πατριάρχου, κανενός το φρόνημα δεν διώκεται, κανενός η θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παραβιάζονται, καμία βία δεν ασκείται, κανείς αποκλεισμός δεν πραγματοποιείται, κανείς δεν κινδυνεύει και δεν ταλαιπωρείται, κανείς δεν στερείται τροφίμων ή φαρμάκων και ιατρικής περιθάλψεως. Κρίνεται ως η μεγαλύτερη επιχείρηση ψεύδους κατά τού Αγίου Όρους στην ιστορία του.

Αντίθετα πρόκειται για μείζον αγιορείτικο, εκκλησιαστικό και εθνικό ζήτημα, για ένα ακόμη από τούς μεγάλους και ιστορικούς αγώνες του Αγίου Όρους, σχετικά με τον οποίο καλούνται όλοι να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και ευαισθησία.

Τα κύρια σημεία τού κειμένου είναι τα εξής:

1. Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου είναι μία ιστορική και προβεβλημένη Μονή τού Αγίου Όρους, πού σήμερα, λόγω της παράνομης κατοχής της, έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση ανυπόστατου, δεν λειτουργεί ως νομικό Πρόσωπο και στερείται αδελφότητος και διοικήσεως.

2. Θεμελιώδης αρχή της υποστάσεως τού Αγίου Όρους είναι αυτή της εκκλησιαστικής και διοικητικής ενότητος όλων των κυριάρχων Ιερών Μονών, χάρη στην οποία ομιλούμε για Άγιον Όρος και όχι για άθροισμα Μονών. Η κατάλυση αυτής της αρχής συνεπάγεται και προσβολή της υποστάσεως τού Αγ. Όρους και τού υπερχιλιόχρονου καθεστώτος του. Το όλο θέμα έχει και σοβαρές εθνικές διαστάσεις.

3. Εδώ και τριάντα χρόνια στην Μονή αυτή δεν υφίσταται απλώς ένσταση κατά της εκκλησιαστικής πολιτικής τού Οικουμενικού Πατριάρχου ή μόνο διακοπή τού μνημοσύνου του, όπως συνέβη και σε άλλες Μονές, αλλά πλήρης αποκοπή από την εκκλησιαστική και διοικητική κοινωνία με τις υπόλοιπες Μονές τού Αγίου Όρους, αποκοπή από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και προσχώρηση και αποκλειστική κοινωνία με μία μόνο από τις πολλές παρατάξεις των λεγομένων Γ.Ο.Χ. Τα τελευταία χρόνια προχώρησαν σε συστηματική προσπάθεια να αναγνωρισθεί και να νομιμοποιηθεί αυτή η παράνομη και αντισυνταγματική κατάσταση, πράγμα άκρως επικίνδυνο για το αγιορειτικό καθεστώς, αναγκάζοντας το Άγιον Όρος σε στοιχειώδη αυτοάμυνα υπέρ της υπάρξεώς του.

4. Τα πρόσωπα πού κατέχουν σήμερα την Μονή συνιστούν μία ομάδα, η οποία συγκεντρώνει, και ειδικά τα τελευταία χρόνια κατά τρόπο εντελή και ολοκληρωμένο, τα χαρακτηριστικά απαγορευμένης για το Άγιον Όρος "ιδιαιτέρας αδελφότητος" σχισματικών ασκούντων προπαγάνδα και προσηλυτισμό, κατά ευθεία παραβίαση τού Συντάγματος και τού Καταστατικού Χάρτη Αγίου Όρους, με μοναδική δυνατή νόμιμη επιλογή την κανονική ένταξή τους στο Σώμα τού Αγίου Όρους ή την ελεύθερη αποχώρησή τους από αυτό. Η φυσιολογική συνέχεια των διαδικασιών κατέληξε σε διαπίστωση τού ανυπόστατου και σε πράξεις των μόνων αρμοδίων αγιορειτικών διοικητικών οργάνων με τον τύπο της απελάσεως, πού σκοπό έχουν την παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων, πού να διασφαλίζουν την νομιμότητα, την κανονική τάξη και την συνέχεια τού αγιορειτικού βίου.

5. Ήταν και είναι ξεκαθαρισμένη και γνωστή σε όλους η κοινή πολιτική βούληση να μη ασκηθεί βία, αλλά να επιτηρηθεί ειρηνικά η νομιμότης, με την ελπίδα ότι η συναίσθηση της παρανομίας Θα οδηγήσει στην πρακτική λύση τού ζητήματος. Παρά ταύτα το ελληνικό και διεθνές κοινό υπέστη έναν ανελέητο βομβαρδισμό παραπληροφορήσεως και ψευδολογίας, με σκοπό την κίνηση αισθημάτων συμπαθείας’ Διαρροή ανυπόστατων ειδήσεων για δήθεν διωγμούς, σκληρά μέτρα, πολιορκίες, ματ, τεθωρακισμένα κλπ και παράλληλα χαρακτηριστικά εκκοσμικευμένη δραστηριότητα και πράξεις άγνωστες και απάδουσες στο αγιορειτικό ήθος και ύφος και τα θέσμια τού Ιερού Τόπου.

6. α. Δεν υπάρχει διωγμός ούτε διακοπή λειτουργίας της Ι. Μ. Εσφιγμένου, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Το αιτιολογικό δεν είναι η μη μνημόνευση τού Πατριάρχου, ούτε αφορά στους υπόλοιπους ζηλωτές τού Αγίου Όρους και τούς λεγομένους Γ.Ο.Χ. Η ομάδα αυτή επιμένει στην παράνομη και επικίνδυνη για το μέλλον τού Αγίου Όρους κατοχή κυριάρχου Μονής, δεν διώκεται για λόγους φρονημάτων, ούτε γιατί δήθεν δεν δέχεται ευρωπαϊκά κονδύλια, διακατέχεται από προφανές κοσμικό και αντιαγιορειτικό φρόνημα, δεν προσφέρει τίποτα στους αγώνες τού Αγίου Όρους επί θεμάτων πίστεως αλλά μάλλον το αντίθετο, είναι ξένη προς το Άγιον Όρος και το πνεύμα του, σε τίποτα δεν αδικήθηκε και τίποτα δεν υπέστη ποτέ, αλλά μάλλον φέρει τα χαρακτηριστικά ψευδοήρωος εκ τού ασφαλούς.

β. Η Ιερά Κοινότης κατ’ επανάληψη προσπάθησε να δοθεί συμβιβαστική λύση, χωρίς οι κατέχοντες την Μονή να δεχθούν να συνεργασθούν.

γ. Οι κατέχοντες την Ι. Μονή Εσφιγμένου δεν βοηθούν ώστε το Άγιον Όρος ενωμένο να δίδει την μαρτυρία της Ορθοδόξου Πίστεως.

δ. Το Άγιον Όρος αγωνίζεται κατά των άκρων, τού ζηλωτισμού και τού Οικουμενισμού και έχει κατ’ επανάληψιν δώσει την αποφασιστική μαρτυρία του (Μπαλαμάντ, Πορίσματα διαλόγου Ορθοδόξων και Αντιχαλκηδονίων κλπ).

Για ανάλυση των παραπάνω παραπέμπουμε στο συναποστελλόμενο κείμενο.

Εν κατακλείδι το Άγιον Όρος απευθύνει έκκληση προς την εκκλησιαστική και εθνική συνείδηση πάντων, τού σκανδαλιζομένου ευσεβούς πληρώματος της Εκκλησίας, των κατ’ άνθρωπον ενδιαφερομένων, τού πολιτικού κόσμου, τού Τύπου, των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μη παρασύρονται από την μεθοδευόμενη παραπληροφόρηση και εξαπάτηση, αλλά να συμπαρασταθούν στον παρόντα ιστορικό αγώνα τού Αγίου Όρους για την σωτηρία της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, αλλά και κυρίως την περιφρούρηση των θεσμίων της πίστεως και της Ορθοδόξου μοναστικής, πνευματικής και πολιτιστικής αγιορειτικής παραδόσεως.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσι Ιερών Μονών τού Αγίου Όρους Άθω.

Σελίδα Άρθρων | Σελίδα Ειδήσεων