���������� ���������� ����� ��� ��������� ��� �������

  • Εξωτερική Ιεραποστολή της Αποστολικής Διακονίας
  • Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
  • Κέντρο Στήριξης Οικογένειας
  • Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων
  • ΜΚΟ "Αποστολή"
  • Πανελλήνια 'Ενωση Γονέων
  • Φοιτητικό Οικοτροφείο Θηλέων Ἡ Αγία Φιλοθέη"
  • Χριστιανική Αλληλεγγύη - Γενικό Φιλόπτωχο  •