���������� ������ ��� ���������� ���� ��������� �����

  • Ανώτατη Εκκλ. Ακαδημία Αθηνών
  • Ανώτατη Εκκλ. Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
  • Ανώτατη Εκκλ. Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης
  • Ανώτατη Εκκλ. Ακαδημία Θεσσαλονίκης
  • Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου
  • Θεολογικό Ινστιτούτο Άγιος Σέργιος, Παρίσι
  • Ινστιτούτο Ορθοδόξων Σπουδών, Καίμπριτζ  •