��������� ���� �.�.

 • Αρχιεπισκοπή Κρήτης
 • Εκκλησία Πορτογαλίας
 • Εκκλησία της Εσθονίας
 • Εκκλησία της Φιλλανδίας
 • Ι. Μητρόπολη Γαλλίας
 • Ι. Μητρόπολη Γερμανίας
 • Ι. Μητρόπολη Ιταλίας
 • Ι. Μητροπόλη Πάφου.
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρετανίας
 • Ιερά Μητρόπολη Βελγίου
 • Ιερά Μητρόπολη Μόρφου
 • Ιερά Μητρόπολη Ρόδου •