����������� ��� ����������� ���������

 • Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
 • Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
 • Πατριαρχείο Αντιοχείας
 • Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
 • Εκκλησία της Ρωσίας
 • Εκκλησία της Σερβίας
 • Εκκλησία της Ρουμανίας
 • Εκκλησία της Βουλγαρίας
 • Εκκλησία της Γεωργίας
 • Εκκλησία της Κύπρου
 • Εκκλησία της Ελλάδος
 • Εκκλησία της Πολωνίας
 • Εκκλησία της Αλβανίας
 • Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας
 • Εκκλησία της Ουκρανίας •