«Συμπερίληψη τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας “Ο ΔΙΑΚΟΣ” στίς περιφερειακές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(6/4/2023).

Πρωτ. 1700
Ἀριθ. Διεκπ. 768
Ἀθήνησι, τῇ 6ῃ Ἀπριλίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἐλήφθη κατά τήν Συ-νεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Ἀπριλίου 2023, Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐ-πιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, ἀποφάσισε νά συμπεριλη-φθεῖ ἡ κινηματογραφική ταινία ὑπό τόν τίτλο «Ο ΔΙΑΚΟΣ», παραγωγῆς τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου «Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης, στίς περιφε-ρειακές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ σκοπό νά προβληθεῖ σέ εὐρύ νεανικό κοινό.
Πρόκειται γιά ταινία μυθοπλασίας, διάρκειας 2 περίπου ὡρῶν, ἡ ὁποία πραγματεύεται τήν πολυκύμαντη ζωή καί τό μαρτυρικό τέλος τοῦ ἡρωομάρτυρος Ἀθανασίου Διάκου. Τό σενάριο βασίζεται στήν ἀληθινή ἱστορία τοῦ Ἀθανασίου Διά-κου (1788 - 1821) καί διατρέχει ὅλο τό φάσμα τῆς ζωῆς του, ἀπό τήν Βάπτιση στήν κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας μέχρι τό «Βάπτισμα τοῦ Μαρτυρίου». Κατ’ αὐτό τόν τρόπο ἡ ἐν λόγῳ ταινία ἀναδεικνύει τά διαχρονικά μηνύματα τῆς αὐτοθυσίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ἀποτίει φόρο τιμῆς στόν κορυφαῖο Ἀ-γωνιστή τῆς Ἐλευθερίας τοῦ 1821, ἐνῶ παράλληλα δρᾶ ἀφυ-πνιστικά.
Γιά τόν λόγο αὐτό παρακαλεῖσθε, στό πλαίσιο τῆς ποι-μαντορικῆς Σας μέριμνας, νά προτρέψετε τόν πιστό λαό -καί κυρίως τούς νέους- νά παρακολουθήσουν τήν ἐν θέματι κινηματογραφική παραγωγή, διοργανώνοντας προβολές σέ κατηχητικά, πνευματικά κέντρα κ.λπ. Γιά τήν προμήθεια τῆς ταινίας σέ ψηφιακή μορφή, δύνασθε νά ἐπικοινωνεῖτε μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Κίτρους καί Κατερίνης.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος