«Κοινοποίησις ἐπιβληθείσης καθαιρέσεως εἰς Κληρικόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(23/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2584
Διεκπ. Αριθ. 985
Αθηνησι τη‚ 23ῃ Μαΐου 2022ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 238/20.5.2022 Γράμματος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὁ ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, τέως Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνατόλιος Bitca, διακονήσας κατ᾿ ἀπόσπασιν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσεν κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθη τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς καθαιρέσεως ἀπό τοῦ, ὅν ἔφερε, βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης καί ἐπανήχθη εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν.
Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν πρός προσωπικήν ἐνημέρωσιν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος