«Ἑορταστική Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Παναθηναϊκό Στάδιο γιά τήν Ἐπέτειο τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922»
(14/4/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1870
Διεκπ. 758
Αθηνησι τη‚ 14ῃ Ἀπριλίου 2022Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τήν ὀδυνηρότερη δοκιμασία τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστορίας: τό τέλος τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας, τήν πυρπόληση τῆς Σμύρνης καί τόν ξεριζωμό τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρασίας. Ἡ μνήμη τῶν πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι σφαγιάσθηκαν κατά τήν διάρκεια τῶν δραματικῶν γεγονότων τοῦ 1922, ἀλλά καί ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπωμίσθηκαν τό βάρος τῆς προσφυγιᾶς καί τῆς συνέχισης τοῦ τρισχιελιετοῦς πολιτισμοῦ τῆς Ἰωνίας στήν Ἑλλάδα, ἐπιβάλλει νά τιμήσουμε τήν Ἐπέτειο αὐτή. Βασικό ζητούμενο εἶναι ἡ διατήρηση τῆς μνήμης καί ἡ ἀναθέρμανση τῆς ἐλπίδος γιά μία Ἑλλάδα πού θά καταφέρει νά ἐμπνεύσει στίς ἑπόμενες γενιές τήν ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί τόν σεβασμό στήν ἱστορία της.

Προκειμένου νά τιμήσει τήν Ἐπέτειο αὐτήν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προετοιμάζει, ὡς γνωστόν, διάφορες ἐκδηλώσεις. Στό πλαίσιο αὐτῶν τῶν ἑορτασμῶν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν συνεδρίαση Αὐτῆς τῆς 5ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἀποφάσισε νά ἐξετάσει τήν διοργάνωση μιᾶς μεγαλειώδους συναυλίας στό Παναθηναϊκό Στάδιο, ἀφιερωμένης στήν Ἐπέτειο τοῦ 1922, μέ συμμετοχή παιδικῶν καί νεανικῶν χορωδιῶν καί παραδοσιακῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνοδείᾳ ὀρχηστρικῶν συνόλων.

Παρά τίς μεγάλες ἀντιξοότητες, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔκρινε πώς μέσῳ τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς, ὄχι μόνον θά ἀποδοθεῖ φόρος τιμῆς στήν θυσία τῶν Πατέρων μας, ἀλλά καί θά προβληθεῖ τό ἐν λόγῳ λαμπρό καλλιτεχνικό γεγονός στήν σύγχρονη ἑλληνική κοινωνία ὡς μία μαρτυρία ἱστορικῆς μνήμης.

Ἡ ἐκδήλωση προγραμματίζεται νά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐνῶ ἡ γενική πρόβα νά διεξαχθεῖ τήν Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. Τόν πρωταγωνιστικό ρόλο θά ἔχουν οἱ νέοι τῆς Ἐκκλησίας πού συμμετέχουν στίς παιδικές καί νεανικές χορωδίες καί στά παιδικά καί νεανικά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἐνοριῶν καί συνεργαζόμενων φορέων. Θά συμπράξουν κορυφαῖοι τραγουδιστές καί καλλιτέχνες, ἐνῶ θά συμμετάσχουν καί τά Μουσικά Σύνολα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ὀρχήστρα Ἑλληνικῆς Μουσικῆς καί Χορωδία).

Ὅσοι ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς Νεότητος Ἱερῶν Μητροπόλεων ἤ Ἐνοριῶν ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν τά παιδιά καί οἱ νέοι τῶν ὁμάδων τους σέ αὐτό τό μοναδικό γεγονός πρέπει νά ἀποστείλουν τήν ἐπισυναπτόμενη στό παρόν Αἴτηση Συμμετοχῆς στό concert1922@ gmail.com ἕως τήν 15η Μαΐου 2022, μέ ἀπολύτως ἀπαραίτητο διαβιβαστικό ἔγγραφο τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου.

Κατώτερο ὅριο μελῶν γιά τίς χορωδίες καί τά χορευτικά συγκροτήματα ὁρίζονται τά 15 μέλη.
Γιά τήν συμμετοχή τῶν παραδοσιακῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων θά τηρηθεῖ σειρά προτεραιότητος, διότι ὑπάρχει συγκεκριμένος ἀριθμός χορευτῶν πού μποροῦν νά συμμετάσχουν, σύμφωνα μέ τήν μελέτη πού ἔχει ἐκπονηθεῖ.
Σέ ὅσους ὑποβάλουν τήν Αἴτηση θά ἀποσταλοῦν ὁδηγίες συμμετοχῆς καί πρόγραμμα τραγουδιῶν καί χορῶν.
Γιά πληροφορίες μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε μέ τήν ὑπεύθυνη συντονισμοῦ κ. Χρυσούλα Τσιμούρη στό τηλέφωνο 6906489186.

ΔΟΜΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ

Στό πέταλο τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου θά διαταχθοῦν οἱ παιδικές καί νεανικές χορωδίες. Μπροστά ἀπό τό πέταλο θά στηθεῖ ἡ σκηνή μέ τά ὀρχηστρικά σύνολα καί ἀπό ἐκεῖ ὁ μαέστρος θά διευθύνει τίς χορωδίες. Τά τραγούδια θά ἑρμηνεύσουν γνωστοί τραγουδιστές του ἐλαφροῦ καί λαϊκοῦ ρεπερτορίου μαζί μέ ὅλες τίς χορωδίες.

Ὅλες οἱ χορωδίες θά ἑρμηνεύουν ὁμαδικά τά τραγούδια πού θά ἀποσταλοῦν. Θά εἶναι μονόφωνα. Σέ ὅσες χορωδίες ἐπιθυμοῦν θά ἀποσταλοῦν δίφωνες ἤ τρίφωνες ἐναρμονίσεις.

Ὅλα τά μέλη κάθε χορωδίας θά κάθονται σέ συνεχόμενα κάθίσματα ἤ σέ δύο διαδοχικές σειρές.
Οἱ μαέστροι θά κάθονται μαζί μέ τίς χορωδίες. Στίς παιδικές χορωδίες, τῶν ὁποίων τά μέλη εἶναι ἕως 13 ἐτῶν, θά κάθονται ἀνάμεσα καί οἱ ἀνάλογοι συνοδοί τους.

Τό πρόγραμμα συμμετοχῆς τῶν χορωδιῶν περιλαμβάνει 10 τραγούδια, τά ὁποῖα θά εἶναι εὔκολα καί σέ κάποια ἀπό αὐτά οἱ χόρωδοί τραγουδοῦν μόνο τά ρεφρέν.

Ὅλοι οἱ χορωδοί θά πρέπει νά κρατοῦν μαῦρα ντοσιέ, ὅπου θά ἔχουν τίς παρτιτοῦρες ἤ τούς στίχους, μέ τήν σειρά πού θά παρουσιασθοῦν.

Κάθε χορωδία θά συνοδεύεται ἀπό ἀριθμό συνοδῶν ἀντίστοιχο τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν της. Θά δοθοῦν οἱ ἀνάλογες κάρτες εἰσόδου γιά τούς χορωδούς καί τούς συνοδούς στήν γενική πρόβα.

Οἱ χορωδοί θά φοροῦν τίς στολές τους.
Κάθε χορωδός πρέπει νά φέρει ἕνα μαντήλι, τουλάχιστον 30Χ30, μονόχρωμο, ὁποιουδήποτε χρώματος, τό ὁποῖο θά κουνᾶ σέ κάποια ἀπό τά τραγούδια.

Θά δοθοῦν ἀπό τήν Παραγωγή φωτάκια led καί θά κατευθύνονται οἱ χορωδοί ἀπό τόν σκηνοθέτη, ὥστε νά τά ἀνάβουν καί νά τά κουνοῦν ταυτόχρονα.

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ἔχουν δικαίωμα συμμετοχῆς ἐρασιτεχνικά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί ἐνοριῶν, πού ἀποτελοῦνται ἀπό παιδιά, ἐφήβους καί νέους ἕως 30 ἐτῶν.

Τά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα θά χορέψουν Μικρασιάτικους χορούς, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἔχει ὁρισθεῖ ἀπό τήν Καλλιτεχνική ἐπιτροπή.

Θά χωρισθοῦν σέ δύο ὁμάδες, ἴδιου ἀριθμοῦ συμμετεχόντων, ἐνῶ ἡ κάθε μία θά ἔχει κοινό πρόγραμμα χορῶν, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ συντονιστῆ παραδοσιακῶν συγκροτημάτων τῆς διοργάνωσης.

Θά χορέψουν στόν ἀγωνιστικό χῶρο τοῦ Σταδίου, σέ κύκλους, ἀνά 3040 ἄτομα, ὥστε νά ὑπάρχει ὁμοιομορφία. Ὅποια χορευτικά ἔχουν λιγότερα ἄτομα θά σχηματίσουν κύκλο μαζί μέ ἄλλο χορευτικό. Ὅσα ἔχουν περισσότερα τῶν 3040 ἀτόμων θά σχηματίσουν δύο κύκλους.

Τά μέλη τῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων θά κάθονται σέ δύο κερκίδες Σταδίου, δεξιά καί ἀριστερά τοῦ πετάλου, μέ συγκεκριμένη διάταξη, ὥστε νά κατέβουν ἀπό ἐκεῖ στόν ἀγωνιστικό χῶρο, ὅταν ἔρθει ἡ σειρά παρουσίασής τους.

Εἶναι ὑποχρεωτικές οἱ παραδοσιακές φορεσιές.
Ὅλοι οἱ χορευτές θά ἔρθουν ντυμένοι μέ τίς στολές τους στό Στάδιο, ἀφοῦ δέν διατίθεται εἰδικός χῶρος προετοιμασίας.

Θά ἀποσταλεῖ ἔντυπο ὁδηγιῶν καί ὁ συντονιστής παραδοσιακῶν συγκροτημάτων τῆς διοργάνωσης θά συνεννοηθεῖ μέ κάθε χοροδιδάσκαλο γιά ὅλα τά θέματα συμμετοχῆς.

Γνωρίζοντάς σας ὅλα τά προαναφερθέντα, ἐπισημαίνεται ὅτι τά ἔξοδα μετακίνησης καί διαμονῆς τῶν χορωδῶν καί τῶν χορευτῶν θά καλυφθοῦν ἀπό τίς ἴδιες τίς χορωδίες καί τά συγκροτήματα, ἐνῶ θά τηρηθοῦν ὅλα τά ἑκάστοτε προβλεπόμενα μέτρα προστασίας ἀπό τόν Covid19.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος