«Περί τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ»
(4/1/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3
Ἀριθ. Διεκπ. 3
Ἀθήνησι τῇ 3ῃ Ἰανουαρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘν βαθυτάτῃ συγκινήσει ἀγγέλλεται ὑμῖν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐστερήθη πεπνυμένου, ἐναρέ-του, ταπεινοῦ καί ἱκανοῦ Ἱεράρχου, μεταστάντος πρός Κύριον κατά τήν 3ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ.

Ὡσαύτως, δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπως ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς Ἁγίων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ψαλήσεται τήν Τρίτην 4ην μηνός Ἰανουαρίου 2022 καί ὥραν 3ην μετά μεσημ-βρίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Σπυρίδω-νος Μεσολογγίου, τηρουμένων ἁπάντων τῶν προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας.

Τοποτηρητής τῆς χηρευσάσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ὡρίσθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος