ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Γ΄ Συνεδρία της Δ. Ι. Σ (19/10/2005)
(19/10/2005).

Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη 19.10.2005, στήν τρίτη Συνεδρία Της γιά τό μῆνα Ὀκτώβριο ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 149ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία:
Ὁ Μακαριώτατος κατ’ ἀρχάς ἐνημέρωσε τά μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τή μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τούς μετανάστες. Συγκεκριμένα γιά τήν:
1) Προσφορά φαγητοῦ σέ χιλιάδες μετανάστες,
2) Λειτουργία μέσω τῆς Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Σχολῆς διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί
3) Ὀργάνωση Συνεδρίων ἤ συμμετοχή σέ ἄλλα, στά ὁποῖα κατατίθεται ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕνας λόγος συμπαράστασης γιά τούς μετανάστες. Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε:
α) Τήν ἀνάθεση τῶν θεμάτων τῶν μεταναστῶν καί τῶν προσφύγων στήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καί Καταστάσεων καί στό Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλλινοστούντων Μεταναστῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά μελέτη καί ὑποβολή προτάσεων,
β) Τήν καθιέρωση τῆς 26ης Δεκεμβρίου ὡς ἡμέρας τοῦ πρόσφυγα καί τοῦ μετανάστη, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τήν φυγή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Αἴγυπτο,
γ) Τήν ἔκδοση τοῦ «Ἐγκολπίου τοῦ Μετανάστη», τό ὁποῖο θά ἀναφέρεται στά ἑξῆς: i) στό τί οἱ ἐν Ἑλλάδι Μετανάστες εἶναι καλό νά γνωρίσουν, σχετικά μέ τήν πολιτιστική καί πνευματική κληρονομιά τοῦ τόπου φιλοξενίας τους, ii) στό τί πρέπει νά περιλαμβάνει ἡ ποιμαντική διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί πῶς νά ἀσκεῖται αὐτή πρός τούς ὁμοδόξους, ἑτεροδόξους ἤ καί ἀλλοδόξους μετανάστες, καί iii) στό τί θά ἤθελαν καί θά ἔπρεπε νά γνωρίζουν οἱ Ἕλληνες ἀπό τήν πολιτιστική κληρονομιά τῶν ἐν Ἑλλάδι παρεπιδημούντων μεταναστῶν,
δ) Τήν ἔκδοση ἐνημερωτικοῦ τεύχους, σέ ἀνεπτυγμένη μορφή, ἡ ὁποία θά καλύπτει τόν εὐρύτερο Ἑλλαδικό χῶρο καί θά περιλαμβάνει 1) τήν «πνευματική γεωγραφία» τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου καί 2) Ποιμαντικές συμβουλές, νουθεσίες καί ὁδηγίες γιά τούς ἐν Ἑλλάδι Μετανάστες. Ἡ ἔκδοση αὐτή δύναται νά προωθηθεῖ ἀπό τό Εὐρωπαϊκό πρόγραμμα «Ἀρχιμήδης», κατ’ ἀρχήν στήν Ἑλληνική καί Ἀγγλική γλῶσσα καί μετέπειτα σέ ὅσες γλῶσσες κριθεῖ ἀπαραίτητο.
Στή συνέχεια ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος Ἀποφάσισε:
α. Τήν διοργάνωση :
- Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος μέ θέμα τόν τονισμό τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας, μέ τή φροντίδα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.
- Ἡμερίδος τήν 24η Νοεμβρίου 2005 στό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης μέ τήν συμμετοχή τῶν κληρικῶν ἤ καί τῶν λαϊκῶν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔχουν νά ἐπιδείξουν ζῶσα νεανική κίνηση στήν ἐνορία τους, προκειμένου νά συντονισθεῖ κατά τόν καλύτερο τρόπο ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς νεότητας.
- Ἐκδηλώσεως μέ θέμα «Θρησκευτικό βίωμα καί σύγχρονο ἑλληνικό τραγούδι», ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ στήν αἴθουσα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου τόν Δεκέμβριο τοῦ 2005. Θά κληθοῦν νά παρουσιάσουν εἰσηγήσεις τους καθώς καί δείγματα τοῦ ἔργου τους συνθέτες καί ἑρμηνευτές. Ἡ Ἐκδήλωση αὐτή θά πραγματοποιηθεῖ μέ ἀφορμή τήν εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου γιά τήν προσέγγιση τοῦ κόσμου τῶν καλλιτεχνῶν, στοχεύοντας σέ μία μακρόπνοη συνεργασία ἐντός τῶν πλαισίων καί τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκδήλωση θά πλαισιωθεῖ ἀπό συναυλία τῆς χορωδίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἁρμονικές Φωνές», τῆς παιδικῆς χορωδίας τῆς ΕΡΤ καί τῆς παιδικῆς χορωδίας τοῦ Δήμου Κορίνθου.
- Συναυλίας Χριστουγεννιάτικης Μουσικῆς στήν Θεσσαλονίκη μέ τήν συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τήν ὀργανωτική καί οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ Συλλόγου ὑπαλλήλων Ο.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, τοῦ Δήμου καί τῆς Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Ἡ ἀνωτέρω Συναυλία θά πραγματοποιηθεῖ κατά τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Δεκεμβρίου 2005 στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου.
- Συνεδρίου μέ θέμα: «Ἡ ἱερότητα στή σύγχρονη Ἑλληνική Τέχνη», τόν Μάιον τοῦ 2006 στήν αἴθουσα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Στόχος τοῦ Συνεδρίου θά εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς σχέσεως τῆς συγχρόνου Ἑλληνικῆς Τέχνης μέ τήν Ἐκκλησιαστική Παράδοση.
- Πασχαλινῆς Ἐκδηλώσεως μέ ἐνόργανους ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ ὁποία θά προαγματοποιηθεῖ στήν αἴθουσα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου ἤ τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης τήν Παρασκευή πρό τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Στήν ἐκδήλωση θά συμμετάσχει ἡ χορωδία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἁρμονικές Φωνές», παραδοσιακό συγκρότημα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καί σύνολα βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς.
- Τῆς παρουσιάσεως τοῦ συμφωνικοῦ ἔργου «Ἰωάννης Καποδίστριας», τόν προσεχῆ Μάιο στήν Κέρκυρα σέ ἐκδηλώσεις τίς ὁποῖες διοργανώνει ὁ Δῆμος Κερκύρας σε συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Κερκύρας πρός τιμήν τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος.
- Φεστιβάλ Χριστουγεννιάτικης Μουσικῆς, στό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν τήν 10η Δεκεμβρίου τοῦ 2006 μέ τήν συμμετοχή Χορωδιακῶν Ἐκκλησιαστικῶν συγκροτημάτων ἀπό διάφορες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
β. Τήν Ἔκδοση τοῦ 2ου CD τῆς Χορωδίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἁρμονικές Φωνές» μέ γνωστές μελωδίες διασκευασμένες γιά χορωδία.
γ. Τήν ἐνημέρωση τῆς ἱστοσελίδος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου μέ κατάλογο βιβλίων θρησκευτικοῦ περιεχομένου (Ποιμαντικῆς, Κατηχητικῆς καί Λειτουργικῆς φύσεως), τά ὁποῖα κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα, στήν Ἀλβανική, τήν Ρωσική, τήν Γεωργιανή, τήν Ἀγγλική καί τήν Γαλλική γλῶσσα. Ἤδη κατεχωρίσθη στό διαδίκτυο (πέραν τῶν ἐκδόσεων τῶν ξενογλώσσων βιβλίων, τά ὁποῖα κατεχωρίσθησαν κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριο) κατάλογος βιβλίων στήν Ἀλβανική, (Λειτουργικοῦ, Ποιμαντικοῦ καί Κατηχητικοῦ περιεχομένου), τόν ὁποῖο μποροῦν νά ἀξιοποιήσουν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
δ. Τή σύσταση ὑποτροφίας στή μνήμη τοῦ Θεολόγου Καθηγητοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Νησιώτη.

*******

Ἀκολούθως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση πληροφορήθηκε ὅτι δύο βουλευτές, οἱ κ.κ. Βύρων Πολύδωρας καί Στυλιανός Παπαθεμελῆς, μέ ἐρωτήσεις τους πρός τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς ζητοῦν νά προβλεφθεῖ νομοθετικῶς ἡ προαιρετική χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος στήν ἐκπαίδευση καί στήν δημόσια διοίκηση. Ἡ Ἱερά Σύνοδος συγχαίρει τούς δυό κοινοβουλευτικούς ἄνδρες καί εὔχεται νά γίνει δεκτό τό αἴτημά τους.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἡ Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι εἶναι καιρός νά γίνει ἕνας εὐρύτερος ἀπολογισμός τῶν ἀρνητικῶν συνεπειῶν ἀπό τήν καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος καί προτείνει γιά λόγους ἐθνικούς, πολιτιστικούς καί ἐκπαιδευτικούς νά ἐπανέλθει σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἡ χρήση τοῦ παραδοσιακοῦ τονικοῦ συστήματος (πολυτονικοῦ). Εἶναι ὀφθαλμοφανές ὅτι ἡ χρήση τοῦ μονοτονικοῦ δέν βελτίωσε τήν ὀρθογραφική ἱκανότητα τῶν μαθητῶν, ὅπως προσδοκοῦσαν οἱ ὀπαδοί του. Ἀντιθέτως ἀποκόπτει τούς νέους μας ἀπό τίς παλαιότερες μορφές τῆς μιᾶς καί ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἐπί πλέον ὑπάρχουν πειράματα καί μελέτες ψυχιάτρων πού κατέδειξαν ὅτι ἡ χρήση τοῦ μονοτονικοῦ αὔξησε τήν δυσλεξία στά παιδιά. Ἐξ ἄλλου οἱ μαθητές διδάσκονται τό πολυτονικό σύστημα στό μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ὁπότε ἡ παράλληλη χρήση τοῦ μονοτονικοῦ μόνο σύγχυση προκαλεῖ.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ ὅλα τά ἐπίσημα ἔντυπά Της σέβεται καί τηρεῖ τό παραδοσιακό τονικό σύστημα. Τό ἴδιο παρατηροῦμε καί σέ ἐκδόσεις σοβαρῶν ἐκδοτικῶν οἴκων καί στά ἔργα ἐκλεκτῶν νεοελλήνων συγγραφέων. Σήμερα ἡ χρήση τοῦ πολυτονικοῦ διευκολύνεται ἀπό τήν ἐξέλιξη στήν τεχνολογία τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν προγράμματα μέ ἐνσωματωμένη τήν ἑλληνική πολυτονική γραφή. Ἄς παραδειγματισθοῦμε ἀπό τούς Ἱσπανούς, οἱ ὁποῖοι σέ σχετική συζήτηση γιά τήν κατάργηση τῆς περισπωμένης πού τίθεται ἐπάνω στό γράμμα Ν, κατέβηκαν στούς δρόμους φωνάζοντας «Κάτω τά χέρια ἀπό τήν γλῶσσα μας».
Τέλος ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται νά σταματήσει ἡ ὀλισθηρή πορεία τῶν γλωσσικῶν μας πραγμάτων καί νά ἐπανέλθει παντοῦ τό παραδοσιακό τονικό σύστημα. Ἔτσι θά εἴμαστε συνεπεῖς πρός τήν συνέχεια καί τήν διαχρονικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὑπέρ τῆς ὁποίας ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει δώσει σκληρούς ἀγῶνες καταθέτουσα τό πνεῦμα Της καί τό αἷμα Της.

*******

Ἐπίσης ἡ Δ.Ι.Σ. συζήτησε καί ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικά μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.