ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Οκτώβριο
(23/10/2009).

Συνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 23 Ὀκτωβρίου 2009, στήν τρίτη Συνεδρία Της ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρωσε τά Πρακτικά τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, ὡς Πρόεδρος τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ἐνημέρωσε τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, γιά τήν σύσταση καί τούς σκοπούς τῆς «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», τή λειτουργία καί τή δομή της, τίς θυγατρικές ἑταιρείες, τούς συνεργάτες της, τά περιουσιακά στοιχεῖα καί τήν οἰκονομική της κατάσταση, καί κατέθεσε τίς προτάσεις του γιά τήν βιωσιμότητά της.
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε νά συσταθεῖ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θα μελετήσει τόν κατάλληλο τρόπο ὥστε ἡ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» νά ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ μέ τίς καλύτερες προϋποθέσεις γιά τήν φιλανθρωπική της δράση, ἐντός καί ἐκτός τῶν συνόρων.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τό θέμα τῆς ἐκλογῆς Ἡγουμένου καί Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου καί ἀποφάσισε ὅτι οἱ ἐκλογές Ἡγουμένου καί Ἡγουμενοσυμβουλίου εἶναι ἀντικανονικές καί παράνομες καί ὡς ἐκ τούτου ἄκυρες, καί θά πρέπει νά ἐπαναληφθοῦν τό ἀργότερο ἐντός μηνός, ἀπό τήν λήψη τῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἐντός τῶν κανονικῶν καί νομίμων πλαισίων, ὥστε ἡ διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς νά ἀποκτήση κανονική καί νόμιμη ὑπόσταση.
Σχετικά μέ τήν ἀποχώρηση τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, στήν Κερατέα τῆς Ἀττικῆς, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀνέθεσε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα, νά ἐπικοινωνήσει μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο καί Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, γιά νά καθορισθεῖ ὁ κανονικός καί νόμιμος τρόπος ἐπιλύσεως τοῦ θέματος.

Ἀναφορικά μέ τόν Ἀριθμό Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὁ ἀριθμός Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἁπλῶς εἷς ἐπί πλέον χρηστικός ἀριθμός καί ἀπό ὅλα τά μέχρι τοῦδε στοιχεῖα οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία γρηγορεῖ».

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε κατ’ ἀρχήν τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος γιά :
– τήν πραγματοποίηση Συνόδου Ἐφήβων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
– τήν δημιουργία Τράπεζας Κατηχήσεως στό διαδίκτυο,
– τήν δημιουργία Κατασκηνώσεως γιά ἀναγνῶστες, ἱεροσπουδαστές καί ἱερόπαιδες,
– τήν πραγματοποίηση Διαγωνισμοῦ Ἐφήβων καί Νέων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ θέμα «Νέοι – Ἐκκλησία – Πολιτισμός».
Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος θά ὑποβάλλει τίς ἐπί μέρους ὁλοκληρωμένες προτάσεις της στήν Διαρκή Ἱερά Σύνοδο, γιά τήν τελική ἔγκριση.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπίσης, ἐνέκρινε ἀποσπάσεις Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σέ Ἱερές Μητροπόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικά μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.