ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί της επιχειρήσεως «Γεδεών ΙΙ» – Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση
(26/5/2006).

Σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, μία νεοπροτεσταντική ὀργάνωση, ἡ «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση», προγραμματίζει, γιά τούς μῆνες 'Ιούλιο καί Αὔγουστο 2006, μιά εὑρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, μέ διανομή ἐντύπων σέ 40 Ἑλληνικά νησιά.

Ἡ προσηλυτιστική δραστηριότητα τιτλοφορεῖται «Ἐπιχείρηση Γεδεών ΙΙ» καί, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ὁμάδας αὐτῆς, στόχο τους ἔχουν «νά σπάσουν αἰῶνες πνευματικῶν δεσμῶν μέσα ἀπό τήν προσευχή, τήν διανομή φυλλαδίων καί τόν εὐαγγελισμό». Μέ ἄλλα λόγια, μᾶς λένε, ὅτι μέ τά βιβλία πού θά σκορπίσουν στά νησιά μας, θέλουν νά κάμουν τούς ἀδελφούς μας πού κατοικοῦν στά νησιά νά κόψουν κάθε σχέση μέ τό παρελθόν τους καί μέ τήν Πίστη μας.

Εἷναι μιά ἀπό τίς ὁμάδες, πού τό καλοκαῖρι τοῦ 2004, μέ ἀφ-ορμή τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, κατέκλυσαν τά νησιά μας μέ παρόμοια προσηλυτιστικά ἔντυπα.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, χαρακτηρίζουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας σάν «πνευματικά δεσμά», δηλαδή σκλαβιά!

Ὑπενθυμίζουμε γιά μία ἀκόμη φορά, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη εἶναι ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων Του, ὅτι ἡ σωτηρία εἶναι δωρεά τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ὁ κάθε χριστιανός σώζεται ὅταν ζεῖ ἑνωμένος μέ τόν Χριστό, ὡς μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία (Ἐφεσ. 5, 23, Α΄ Τιμ. 3,15). Ὅλες οἱ προσηλυτιστικές δραστηριότητες ὑπηρετοῦν ὕποπτες, ἀνθρώπινες σκοπιμότητες.

Ἐξ ἄλλου, τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδας μας (ἄρθρο 13) ἀπαγορεύει τόν προσηλυτισμό.


Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου