ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Προσηλυτιστικές δραστηριότητες Προτεσταντών
(3/9/2004).

Ἡ τέλεση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στήν πατρίδα μας ἔγινε ἀφορμή γιά μιά χωρίς προηγούμενο κινητοποίηση διαφόρων προτεσταντικῶν καί νεοπροτεσταντικῶν αἱρέσεων, ὅπως ἡ «Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία», ἡ «Ἐλευθέρα Εὐαγγελική Ἐκκλησία», ἡ «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση» κ.ἄ.

Συνεπικουρούμενοι ἀπό ὁμοϊδεάτες τους ἀπό τό ἐξωτερικό, διένημαν στήν Ἀθήνα, στά νησιά τοῦ Αἰγαίου και τοῦ Ἰονίου, στίς Κυκλάδες, στά Δωδεκάνησα καί σέ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, εἰδικούς φακέλλους καί τσάντες, πού περιεῖχαν προτεσταντικά ἔντυπα, τευχίδια καί δελτία προσφορῶν πρός ἄγραν ἀνυποψίαστων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἀνάμεσα στά ἔντυπα αὐτά ὑπάρχει καί κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐγκεκριμένο ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖο χρησιμεύει σάν παγίδα – «δόλωμα» γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ὅποιος ἀπευθυνθεῖ γιά πληροφορίες στό τηλέφωνο ἤ στήν διεύθυνση πού ἔχει τυπωθεῖ ἐπάνω στό κείμενο αὐτό, εἶναι ὑποψήφιο θῦμα προσηλυτισμοῦ.

Ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ "ἱεραποστολική" τους προσπάθεια δέν στράφηκε σέ ἀλλόθρησκους, ἀλλά σέ Χριστιανούς Ὀρθοδόξους.

Βεβαίως οἱ νεοφανεῖς αὐτές προτεσταντικές ὁμάδες δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική και ἱστορική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τυγχάνουν κατασκευάσματα τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰώνα, μέ μόνιμο σκοπό νά προσηλυτίζουν Ὀρθοδόξους στήν πλάνη τους ἐν ὀνόματι δῆθεν τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ γνώση τῆς Πίστεώς μας καί ἡ ἐνημέρωσή μας γιά τήν δραστηριότητα τῶν αἱρετικῶν καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση καί καθῆκον κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ.Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου