ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί της «Ελληνικής Εκκλησίας της Σαηεντολογίας»
(18/12/2000).

«Δέν εἴμαστε θρησκεία, δέν εἴμαστε πολλῷ μᾶλλον αἵρεση. Ἡ ἔνταξη σέ θρησκεία εἶναι μιά συνειδησιακή κατάσταση πού λείπει ἀπό τά μέλη μας, πού ἔχουν συνείδηση χριστιανική Ὀρθόδοξη... Μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ. Γιά τό Κ.Ε.Φ.Ε., Μαρία Γκιμίση - Παρετζόγλου, Πρόεδρος τοῦ Διοικ. Συμβουλίου».

Αὐτό διαβεβαίωνε μέ ἐπιστολή του στήν Ἱερά Σύνοδο, στίς 8.6.95, προτοῦ διαλυθῆ μέ δύο δικαστικές ἀποφάσεις (7380/1996 Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί 10.493/1997 Ἐφετείου Ἀθηνῶν) ὡς «ὀργάνωση μέ πρακτικές ἰατρικά, κοινωνικά καί ἠθικά ἐπικίνδυνες καί ἐπιβλαβεῖς», ὅπως ἐπί λέξει ἀναφέρει ἡ ἀπόφαση, τό τότε Κ.Ε.Φ.Ε., ἐμφανιζόμενο σήμερα ὡς «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας».

Ἡ ἴδια πρόεδρος, μέ ἐπιστολή της στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, στίς 23.6.94, ζητοῦσε «ὡς Ἑλληνίδα Χριστιανή καί ἐκπρόσωπος τῶν μελῶν τοῦ σωματείου πού προεδρεύω, νά ἀσκήσετε ὅλη σας τήν ἐπιρροή στήν ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὥστε νά σταματήση αὐτή ἡ προπαγάνδα μίσους... ἐνάντια σέ πνευματικούς κοινωφελεῖς ὀργανισμούς τῆς χώρας μας».

Τό ἴδιο αἴτημα πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὑπέβαλε μέ ἐπιστολή του, στίς 22.6.94, ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Κ.Ε.Φ.Ε. κ. Ἠλίας Γρατσίας «σάν Ὀρθόδοξος Χριστιανός».

Σήμερα, τό πρώην Κ.Ε.Φ.Ε. ζητᾶ ἄδεια λειτουργίας εὐκτηρίου οἴκου τῆς «Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» καί καλεῖ τούς ἐπισκέπτες τῆς ἐκθέσεως βιβλίων της σέ κεντρικό ξενοδοχεῖο, νά γνωρίσουν «τήν ἱεραρχική της δομή, τίς θρησκευτικές πρακτικές καί τά δόγματά της».

Τί συμβαίνει λοιπόν; Ἡ ὀργάνωση ἀντιφάσκει μέ τόν ἑαυτό της ἤ κάτι ἄλλο θά μπορούσαμε νά ὑποθέσωμε;

Ἡ Ἱερά Σύνοδος πληροφορεῖ τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα ὅτι ἡ παραθρησκευτική ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας καί οἱ διδασκαλίες της εἶναι ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί καλεῖ τούς πιστούς νά προσβλέπουν μέ ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία, ἀπορρίπτοντας τίς κακοδοξίες τῆς «Νέας Ἐποχῆς, ἀπ' ὅπου κι ἄν προέρχονται».Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου