ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί νεοσατανισμού
(8/6/1995).

Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων πληροφορηθεῖσα περί τοῦ ζητήματος, τό ὁποῖον ἀνέκυψε, σέ μερικά Μέσα Ἐνημερώσεως, περί συμμετοχῆς τοῦ Γραμματέως αὐτῆς π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου στήν δίκη τῶν σατανιστῶν, ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

α) Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπί τοῦ προκειμένου θέματος λόγον, καθόσον στήν περί ἀνθρώπου διδασκαλία της διδάσκει ὅτι, μέ τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἀχρειοῦται μέν ἀλλά δέν καταστρέφεται ἡ ἀληθινή φύση τοῦ ἀνθρώπου (δηλαδή τό "κατ' εἰκόνα") καί ἑπομένως σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία ὑπάρχει πάντοτε καί γιά ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ἡ ἐλπίδα. Ἡ ἄβυσσος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τό μέγεθος τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό τήν κακότητα τοῦ σατανᾶ. Πέραν ἀπ' αὐτό ἡ Ὀρθοδοξία πιστεύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι καί μένει τρεπτός καί ἀλλοιωτός καί πρός τό καλό καί πρός τό κακό.

β) Σύμφωνα μέ τά πορίσματα τῆς ΣΤ´ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱ. Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στήν Μυτιλήνη (Ἰούνιος 1994) μέ γενικό θέμα τόν "Νεοσατανισμό", ὁ σατανισμός καταδικάζεται σάν κίνηση πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν σωματικό καί πνευματικό θάνατο. Σύμφωνα μέ τήν διατύπωση τῶν ἐπισήμων προτάσεων τῆς Συνδιασκέψεως δέν ὑπάρχουν ἐγκληματικές προσωπικότητες, ἀλλά ἐγκληματικά δόγματα καί ἀντεστραμμένη ἠθική, πού ὑποδουλώνουν τόν ἄνθρωπο, τοῦ ἀφαιροῦν τήν ἐλευθερία καί ἐξωθοῦν τά θύματα σέ ἐγκληματικές πράξεις.

Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων ἐκφράζει τήν συμπάθεια καί τήν στοργή της πρός τίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων τῶν σατανιστῶν, ὅπως καί στίς τραγικές οἰκογένειες ἐκείνων, πού καλοῦνται τώρα νά λογοδοτήσουν γιά τά τρομακτικά ἐγκλήματα πού διεπράχθησαν.

Ἐκτιμοῦμε ὅτι αὐτή ἡ δίκη θά πρέπει νά ἀφυπνίση τήν Πολιτεία καί ὅλους τούς ἁρμοδίους φορεῖς, ὥστε νά ἀναλάβουν τίς εὐθῦνες τους καί νά πάρουν τά κατάλληλα μέτρα γιά νά μή θρηνήσωμε πλέον ἄλλα θύματα.


Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου