ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Κοινοποίησις τοῦ τελικοῦ πίνακος κληρικῶν ὑποψηφίων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων
(29/8/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Ἀριθ. Πρωτ. 4286
Ἀριθ. Διεκπ. 1812

Ἀθήνησι 29ῃ Αὐγούστου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3077


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

Θέμα: Κοινοποίησις τοῦ τελικοῦ πίνακος κληρικῶν ὑποψηφίων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 21 παρ. 1 τοῦ ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ' ἀριθ. 3070/17.1.2023 καί 3072/9.3.2023 Ἐγκυκλίων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 25ης μηνός Αὐγούστου 2023, γνωστοποιοῦμεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν, τόν τελικόν πίνακα τῶν κληρικῶν ὑποψηφίων δι’ ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, ὡς οὗτος διεμορφώθη κατά τήν ὑπό τῶν ἄρθρων 18 - 21 τοῦ διαληφθέντος νόμου προβλεπομένην διαδικασίαν, ἔχοντα οὕτω:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ

1. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Ἀναστασιάδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
2. Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ἀτματζίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.
3. Ἀρχιμ. Σάββας Ζέρβας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης.
4. Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κιζιρίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως (προτείνεται ἡ κατ' ἐξαίρεσιν ἐγγραφή αὐτοῦ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 18 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977, ὡς μή κεκτημένου πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς ἀλλά Μαθηματικοῦ).
5. Ἀρχιμ. Θεαγένης Κόλλιας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
6. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μιχαηλίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.
7. Ἀρχιμ. Γερμανός Μῖχος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας.
8. Ἀρχιμ. Πορφύριος Μπατσαρᾶς, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας (προτείνεται ἡ κατ' ἐξαίρεσιν ἐγγραφή αὐτοῦ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 18 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977, ὡς πτυχιούχου τῆς Φιλοσοφικῆς καί μή συμπληρώσαντος πενταετίαν ἀπό τῆς λήψεως τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογίας, τήν 15.7.2022).
9. Ἀρχιμ. Ἰωάννης Περιστερίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
10. Ἀρχιμ. Νικόδημος Πόγκας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρυστίας καί Σκύρου.
11. Ἀρχιμ. Εὐθύμιος Πολίτης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
12. Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
13. Ἀρχιμ. Στυλιανός Τζινευράκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
14. Ἀρχιμ. Νήφων Τσάππας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης.
15. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Φυλακτός, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ὁ πίναξ οὗτος δημοσιευθήσεται διά τοῦ ἐπισήμου δελτίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», ὡς καί διά τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων ἡμερησίων ἐφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Ὑπομιμνήσκεται ὑμῖν ὅτι ἡ γνωστοποίησις τοῦ πίνακος τούτου ἔχει ἐνημερωτικόν χαρακτῆρα καί ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 21 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀποφασίζει, διά μυστικῆς ψηφοφορίας, περί τῆς ἐγγραφῆς ἤ μή τῶν ὑποψηφίων εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

☩ Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
☩ Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
☩ Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
☩ Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
☩ Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
☩ Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
☩ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
☩ Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Θεόκλητος
☩ Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
☩ Ὁ Φθιώτιδος Συμεών
☩ Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος
☩ Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος
☩ Ὁ Περιστερίου Γρηγόριος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Ἀκριβές ἀντίγραφον, αὐθημερόν

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος