ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2023 - 2024»
(10/7/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. 3444
Ἀθήνησι 10ῃ Ἰουλίου 2023
Διεκπ. 1570


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός τήν
Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς εἰς ἅς ἀφορᾷ Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος κοινοποιοῦμεν εἰς ὑμᾶς τάς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 75728/ Ε2/7.7.2023 καί 75721/Ε2/7.7.2023 ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἀθλητισμοῦ, διά τῶν ὁποῖων ἀποσπῶνται ἐκπαιδευτικοί τῆς Πρωτοβαθμίου καί τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος