ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Διευκρινίσεις περί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου γιά τέλεση θρησκευτικοῦ Γάμου
(5/7/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3388
Ἀριθ. Διεκπ. 1550 Ἀθήνησι, τῇ 5ῃ Ἰουλίου 2023


Πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Στίς ἕδρες αὐτῶν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3378/1547/5.7.2023 Ἐγκυκλίου Σημειώματος, διά τοῦ παρόντος σᾶς κοινοποιοῦμε τό ἀπό 5.7.2023 μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων καί τήν ὑπ' ἀριθ. Ε2044/4.7.2023 ἐγκύκλιο αὐτῆς, διευκρινίζοντα ὅτι: α) γιά τήν ἔκδοση ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου γιά τέλεση θρησκευτικοῦ γάμου, στήν ἐφαρμογή «eΠαράβολο» εἰσάγεται ὁ κωδικός 401 (402 γιά ἔκδοση διαζευκτηρίου) καί β) γιά τήν ἐπιστροφή τῆς ἀξίας τοῦ παραβόλου (π.χ. λόγῳ μή τελέσεως τοῦ μυστηρίου), ὁ ἱερέας τοῦ Ναοῦ χορηγεῖ βεβαίωση μή χρήσης τοῦ παραβόλου καί τό ποσόν ἐπιστρέφεται στόν αἰτοῦντα ἀπό τό Ληξιαρχεῖο.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος