ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς τῶν Πορισμάτων τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(27/6/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2882
Διεκπ. 1492
Αθηνησι τη‚ 27ῃ Ἰουνίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τά Πορίσματα τοῦ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διοργανωθέντος καί ἀπό 6ης ἕως 8ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Περιστερίου συγκληθέντος ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ θέμα: «Τό ἦθος καί ὁ χαρακτήρας τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἐπί τῷ τέλει τῆς πληρεστέρας ἐνημερώσεως τῶν παρ᾿ ὑμῖν διακονούντων εὐλαβεστάτων Κληρικῶν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος