ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικοῦ τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων»
(16/6/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3019
Διεκπ. 1359
Αθηνησι τη‚ 16ῃ Ἰουνίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 355/ 25.5.2023 ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι Συνοδικῇ Ἐξουσιοδοτήσει, διαπέμπομεν ὑμῖν τό ὡς ἄνω ἔγγραφον τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, δι’ οὗ γνωστοποιεῖται, Ἀποφάσει τῆς περί Αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι ὁ τέως Ἀρχιμανδρίτης Δαμιανός, κατά κόσμον Ἰωάννης Πάνου, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθη τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς, ἀπό τοῦ ὅν ἔφερε βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, καθαιρέσεως καί ἐπανήχθη εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν.
Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων ἀνακοινούμεθα, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος