ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Παράταση προθεσμίας ὑποβολῆς δηλώσεων συμμετοχῆς στήν Ἔκθεση "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2023" μέ θέμα: "Ἅγιοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί σκηνές τοῦ βίου τους"»
(5/7/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3379
Διεκπ. 1553
Αθηνησι τη‚ 5ῃ Ἰουλίου 2023


ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΔΙ’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σέ συνέχεια τοῦ ἐπισυναπτομένου ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1477/623/ 22.03.2023 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-λάδος, περί τῆς πραγματοποιήσεως, ἀπό τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Ἐκθέσεως ὑπό τόν τίτλο «ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2023», μέ θέμα: «Ἅγιοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί σκηνές τοῦ βίου τους», κατά τούς μῆνες Δεκέμβριο τοῦ 2023 καί Ἰανουάριο τοῦ 2024, στό πλαίσιο τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή, παρακαλεῖσθε ὅπως ἐνημερώσετε τούς καλλιτέ-χνες/δημιουργούς τῆς Ἐπαρχίας Σας ὅτι, κατόπιν εὐγενοῦς παρακλήσεως πολ-λῶν καλλιτεχνῶν/δημιουργῶν καί γιά πρακτικούς λόγους, παρατάθηκε ἡ προθεσμία γιά τήν κατάθεση τῶν δηλώσεων συμμετοχῆς καί τήν ἀποστολή τῶν ἀπαιτουμένων στοιχείων τῶν ἔργων καί ὁρίσθηκε καταληκτική ἡμερο-μηνία ἀποστολῆς τῶν ἀνωτέρω ἡ 8η Σεπτεμβρίου 2023.

Γιά περισσότερες πληροφορίες δύνασθε νά ἀπευθύνεσθε στόν Γραμ-ματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀθηναγόρα Σουπουρτζῆ, στά τηλέφωνα: 210–7272985 καί 6945.816.860 καί στήν διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου eat.ee@yahoo.com καθώς καί στόν συνεργάτη τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Εὐάγγελο Παππᾶ, στά τηλέφωνα 210–7272256 καί 6974082518.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος