ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Χρήση ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου γιά τέλεση θρησκευτικοῦ Γάμου
(5/7/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Ἀριθ. Πρωτ. 3378
Ἀριθ. Διεκπ. 1547

Ἀθήνησι, τῇ 5ῃ Ἰουλίου 2023


Πρός τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Στίς ἕδρες αὐτῶν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Χρήση ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου γιά τέλεση θρησκευτικοῦ Γάμου

Διά τοῦ παρόντος σᾶς κοινοποιοῦμε τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 744/4.7.2023 ἔγγραφο τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἀπό τῆς 10ης Ἰουλίου 2023 καθίσταται ὑποχρεωτική ἡ χρήση ἠλεκτρονικοῦ παραβόλου γιά τήν ἔκδοση ἀδειῶν Γάμου, τό ὁποῖο καταβάλλεται ἤδη μέσῳ τῆς σχετικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Δημοσίου (e-Παράβολο). Ἑπομένως, παύει πλέον νά ἰσχύει τό παλαιό χαρτῶο παράβολο καί δέν θά γίνεται δεκτό ἀπό τίς δημόσιες ἀρχές (π.χ. Ληξιαρχεῖα).
Ὅθεν, ἐφιστοῦμε τήν προσοχή σας καί παρακαλοῦμε διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίηση:
1. Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων
2. Διεύθυνση Προσωπικοῦ Ἱ. Συνόδου