ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 22140/13.4.2023 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(14/4/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1905
Ἀριθμ. Διεκπ. 821 Ἀθήνῃσι 14ῃ Ἀπριλίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τό ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 22140/ 13.4.2023 ἔγγραφον τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέου Κατσανιώτου μέ θέμα: «Διανομή Αγίου Φωτός εντός Ελληνικής Επικράτειας (Μεγάλο Σάββατο, 15 Ἀπριλίου 2023)» πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος