ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς Προγράμματος τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(27/3/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1523
Διεκπ. 644
Αθηνησι τη‚ 27ῃ Μαρτίου 2023


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 507/323/15.2.2023 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί τῆς διοργανώσεως τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ γενικόν θέμα προβληματισμοῦ: «Τό ἦθος καί ὁ χαρακτήρας τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό Πρόγραμμα αὐτοῦ, τόσον δι’ ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος, ὅσον καί διά ταχυδρομικῆς ἐπιστολῆς, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί τῶν ὑμετέρων ἐκπροσώπων.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος