ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ἠλείας κυροῦ Γερμανοῦ»
(22/2/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 816
Ἀριθ. Διεκπ. 369
Ἀθήνησι τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει ἀγγέλλεται ὑμῖν ὅτι, τήν 21ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐστερήθη τοῦ μεταστάντος πρός Κύριον μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ἠλείας κυροῦ Γερμανοῦ.

Ὅθεν, δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπως ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν τοῦ πεπνυμένου, ἐναρέτου, ταπεινοῦ καί ἱκανοῦ αὐτοῦ Ἱεράρχου ἐν σκηναῖς Ἁγίων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ψαλήσεται τήν Πέμπτην 23ην μηνός Φεβρουαρίου 2023 καί ὥραν 13.00 ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Πύργου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος