ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στίς σεισμόπληκτες περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας»
(8/2/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρακολουθεῖ μέ βαθύτατη ὀδύνη καί θλίψη τά τεκταινόμενα στίς πληγεῖσες ἀπό τούς καταστρεπτικότατους σεισμούς περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας.

Αὐτή τήν ὥρα, κατά τήν ὁποία, τόσο ἡ γείτονα Χώρα ὅσο καί ἡ ὁμόθρησκος Συρία πενθοῦν γιά τούς χιλιάδες συνανθρώπους μας πού χάθηκαν στά ἐρείπια καί τίς ἀνυπολόγιστες καταστροφές, ἀγωνιοῦν γιά τούς ἀστέγους, τούς ἀσθενεῖς καὶ ἀδύναμους ἀδελφούς μας, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνωδυνομένη μετά τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας καί σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ, προσεύχεται ἐκ μέσης καρδίας στόν Πανοικτίρμονα Θεό νά χαρίσει στούς δεινῶς δοκιμαζομένους ἐν Τουρκίᾳ καί Συρίᾳ ἀδελφούς μας παράκληση, ὑπομονή, δύναμη, ἐλπίδα καί θάρρος γιά τήν αἴσια ἀντιμετώπιση τῆς ἀπροσδοκήτου συμφορᾶς.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 8ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἀποφάσισε τήν ἄμεση συλλογή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἀποστολή αὐτῆς διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, πρός τίς πληγεῖσες περιοχές γιά τήν κάλυψη τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν τῶν χιλιάδων σεισμοπλήκτων συνανθρώπων μας.

Ἐπειδή οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες, δεδομένης τῆς βιβλικῆς καταστροφῆς, ἐξ αιτίας τοῦ μεγέθους, τῆς διάρκειας καί τῆς σφοδρότητας τοῦ πλήγματος τοῦ Ἐγκέλαδου, ἀπαιτεῖται ἡ ταχύτατη (ἀπό τήν Κυριακή 12 ἕως τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023) συγκέντρωση τοῦ ὡς κάτωθι ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ:

1. Καινούργια κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα)
2. Ἐμφιαλωμένο νερό
3. Γάλα μακρᾶς διάρκειας
4. Ζυμαρικά
5. Ρύζι καί
6. Ὄσπρια.
Τό προσφερόμενο ἀνθρωπιστικό ὑλικό θά συγκεντρώνουν οἱ κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις καί, μερίμνῃ αὐτῶν, θά προωθηθεῖ στήν Φιλανθρωπική Ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκειμένου, ἐν συνεχείᾳ, διά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Έξωτερικῶν, νά ἀποσταλεῖ στίς πληγεῖσες περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας. Γιά τήν ἀποστολή στίς ἀποθῆκες τῆς Φιλανθρωπικῆς Ὀργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», θά συνεννοηθεῖτε ἀπ’ εὐθείας μέ τόν ὑπεύθυνο κ. Στέφανο Τσαλδάρη (τηλ. 697 426 8211).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος