ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή Πορισμάτων τῆς ΛΒ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(8/11/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5069
Ἀριθ. Διεκπ. 2251
Ἀθήνησι τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τά Πορίσματα τῆς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων διοργανωθείσης, ἐν Πύργῳ Ἠλείας, ἀπό 18ης ἕως 20ῆς Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., «ΛΒ´ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἐχούσης ὡς θέμα: «Αἱρετικές θεωρήσεις, χρήσεις καί μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς», ἐπί τῷ τέλει τῆς πληρεστέρας ἐνημερώσεως τῶν παρ᾽ ὑμῖν διακονούντων εὐλαβεστάτων Κληρικῶν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος