ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί ἀποστολῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου
(14/6/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 2967
Αριθμ. Διεκπ. 1163
Αθηνησι τη‚ 14ῃ Ἰουνίου 2022ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ: «Περί ἀποστολῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε τήν ὑπ' ἀριθ. 3060/14.6.2022 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα: «Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ ψευδοπροφῆτες», ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων 19ην μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποίησις:
1. Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
2. Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
3. Γραφεῖον Τύπου Ἱερᾶς Συνόδου
(Διά τήν γνωστοποίησιν τῆς ὡς ἄνω Ἐγκυκλίου)