ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 20484/28.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(21/4/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2087
Ἀριθμ. Διεκπ. 790
Ἀθήνῃσι 21ῃ Ἀπριλίου 2022ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τό ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 22690/ 21.4.2022 ἔγγραφον τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἀνδρέου Κατσανιώτου μέ θέμα: «Διανομή Αγίου Φωτός εντός της ελληνικής Επικράτειας (Μεγάλο Σάββατο, 23 Ἀπριλίου 2022)» πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος