ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Καταγραφή δυνατοτήτων φιλοξενίας τῶν ἐκ τοῦ πολέμου Οὐκρανῶν προσφύγων»
(4/3/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1238
Ἀριθ. Διεκπ. 400 Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Μαρτίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΜετά πολλῆς θλίψεως καί συνοχῆς καρδίας παρακολουθοῦμε ὅλοι μας τίς τελευταῖες ἡμέρες τόν φρικτό πόλεμο, ὁ ὁποῖος διεξάγεται στήν Ὀρθόδοξη Χώρα τῆς Οὐκρανίας. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας δοκιμάζονται καί διώκονται ἐξαιτίας τῆς κακότητος, τῆς μισαλλοδοξίας καί τῆς βαρβαρότητος τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων.

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς βιαίας εἰσβολῆς τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων στήν Οὐκρανία ἀπηύθυνε ἔκκληση διά στόματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου «νά σταματήσει αὐτός ὁ πόλεμος τώρα, νά πρυτανεύσει ἡ σύνεση καί ἡ λογική καί νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι ὅλα τά ζητήματα μποροῦν νά διευθετηθοῦν καί νά ἐπιλυθοῦν μέσα ἀπό τόν διάλογο καί τήν συνεννόηση καί ποτέ μέ τήν βία».

Ἐπιπλέον, οἱ ξενῶνες τῆς Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Συνύπαρξις» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκονται σέ ἑτοιμότητα, ἐνῶ καί ὁ Μακαριώτατος ἔθεσε, μέσῳ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ὅλες τίς δομές τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στήν διάθεση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας γιά τήν φιλοξενία, ἐάν χρειασθεῖ, τῶν ἐξ Οὐκρανίας προσφύγων.

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν πάντα τά ἀνωτέρω καί δεδομένης τῆς συνεργασίας μετά τῶν ἁρμοδίων παραγόντων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἀπευθυνόμεθα πρός Ὑμᾶς, μέ σκοπό νά μᾶς ἐνημερώσετε περί τῆς δυνατότητος, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως ὑφίσταται, ὡς πρός τήν φιλοξενία προσφύγων Οὐκρανῶν σέ ἐκκλησιαστικούς χώρους καί ἱδρύματα (κατασκηνώσεις, οἰκοτροφεῖα, Ἱερές Μονές κ.λπ.) ἤ καί σέ κενά διαμερίσματα καί οἰκήματα ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων.

Παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀποστείλετε τά ἀνωτέρω στοιχεῖα, τό ἀργότερο ἕως τῆς προσεχοῦς Τετάρτης 9ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση ecclesia.protocol@gmail.com.

Ἐπιπροσθέτως Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι σχετικῶς πρός τυχόν προσφορές εἰδῶν ἐνδύσεως, διατροφῆς, φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ καί γενικῶς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας γιά τούς πληγέντες τοῦ πολέμου, θά ἀκολουθήσει νεώτερη ἐνημέρωση.

Τέλος, παρακαλοῦμε ὅλους νά ἐντείνουμε τίς προσευχές μας πρός τόν Ἀρχηγό τῆς εἰρήνης, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, γιά τήν κατάπαυση τοῦ πολέμου καί τόν φωτισμό ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στήν σύρραξη πλευρῶν, μέ σκοπό τήν ἀναθεώρηση τῶν ἀποφάσεών τους, οἱ ὁποῖες ἐπιφέρουν τραγικές συνέπειες σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος