ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας»
(28/2/2022).

Πρωτ. 1096, 1097
Διεκπ. 369
Αθηνησι τη‚ 28ῃ Φεβρουαρίου 2022ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τῶν ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 50/25.2.2022 καί 51/25.2.2022 Γραμμάτων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι οἱ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτεροι π. Γεώργιος Μαξίμοβ (George Maximov) καί π. Ἀνδρέι Νοβικόβ (Andrei Novikov), διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσον κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθησαν τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς, ἀπό τοῦ ὅν ἔφερον βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, καθαιρέσεως καί ἐπανήχθησαν εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

Τάς Κανονικάς ταύτας Ἀποφάσεις τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος