ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(13/1/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 174
Ἀριθ. Διεκπ. 56
Ἀθήνησι τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος καί δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 314/2019 (Φ.Ε.Κ. 203/ 13.12.2019 τ. Α΄) Κανονισμοῦ «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος προκηρύσσει διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 20222023 ὑποτροφίας διά πανεπιστημιακάς σπουδάς εἰς Ἕλληνας καί Ἀλλοδαπούς καί ἀποστέλλει τόν ὡς ἄνω Κανονισμόν πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος