ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ προσφάτως ἐκδοθέντος Τυπικοῦ ἔτους 2015 τῶν ἐκδόσεων "Σαΐτης"»
(7/11/2014).

Αριθμ. Πρωτ. 5449
Διεκπ. 2565
Αθήνα 7ῃ Νοεμβρίου 2014

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 4ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 2079/30.10.2014 ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, δι’ οὗ ἐνημερώνει Αὐτῇ περί τοῦ προσφάτως ἐκδοθέντος Τυπικοῦ ἔτους 2015 τῶν ἐκδόσεων «Σαΐτης», τό ὁποῖον ἀποδεδειγμένως ἀποτελεῖ προϊόν κλοπῆς πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καί ἀθεμίτου ἀνταγωνισμοῦ πρός τάς ἐκδόσεις τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς περί τῆς ἐν λόγῳ ἐκδόσεως διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης