image with the sign of the Greek Church

Κεντρική Σελίδα | Ιερά Σύνοδος | Αρχιεπίσκοπος | 89,5 Radio | Ειδήσεις | Κοινωνία
Βιβλιοθήκη | Μουσείο | Multimedia | Τεχνική Βοήθεια | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Ιερά ΣύνοδοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA


Δελτίo Τύπου


Προηγούμενη σελίδα

Φαίδων Mπουμπουλίδης

Βιογραφικό σημείωμα


O κ. Φαίδων Μπουμπουλίδης γεννήθηκε στο Βόλο το 1923.

Τις γυμνασιακές του σπουδές επεράτωσε στο Παλ. Φάληρο. Μετά την ολοκλήρωση των Πανεπιστημιακών του Σπουδών και των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε μια κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο (1941-1949 ), ησχολήθη ιδιαιτέρως με τη μελέτη της μεταβυζαντινής, μάλιστα δε της νεοελληνικής φιλολογίας και γλώσσης ως και με την μελέτη της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας και παλαιογραφίας.

Από το 1950 μέχρι το 1953 επεμελήθη ως αρχισυντάκτης της εκδόσεως του λογοτεχνικού περιοδικού "Ελληνική Δημιουργία" (διευθυνομένου υπό του Ακαδημαϊκού Σπ. Μελά), ένθα εδημοσίευσε μελέτες, άρθρα καί αναλυτικές βιβλιοκρισίες εκδόσεων σχετιζομένων προς τον νεοελληνικόν πολιτισμόν.

Το 1956 επιτυχών εις σχετικόν διαγωνισμόν διωρίσθη εις το "Μεσαιωνικόν Αρχείων" της Ακαδημίας Αθηνών, οπού και υπηρέτησε μέχρι του 1959, οπότε παρητήθη.

Από το 1953 μέχρι το 1969 εργάσθηκε ως καθηγητής Φιλολογικών Μαθημάτων στο Κολέγιο Αθηνών. Διετέλεσεν επί σειράν ετών Υφηγητής, και Τακτικός Καθηγητής της Μεσαιωνικής και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επί τριετίαν δε Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Αθηνών.

Κατά διαστήματα εδίδαξε Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Δραματική Σχολή του Εθνικού θεάτρου, στη Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Το καλοκαίρι του 1963 μετέβη επί ειδική αποστολή ερεύνης στην Κωνσταντινούπολη όπου κατέγραψε τα βιβλία του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου και εμελέτησε χειρόγραφους κώδικες (το πλείστον αγνώστους εις την έρευναν) των εκεί Δημοσίων Ιδρυμάτων καί Ιδιωτικών Συλλογών. Καρπός των ερευνών του υπήρξεν η δημοσίευσις Καταλόγων κωδίκων, η έκδοσις ανεκδότων Νεοελληνικών κειμένων και η μελέτη αγνώστων παραλλαγών δημωδών μεσαιωνικών έργων. Τα χειρόγραφα του Μετοχίου του Σινα εν Κώνσταντινουπόλει μετεφέρθησαν ήδη τη φροντίδι του στην Αθήνα.

Επεμελήθη της τακτοποιήσεως και κατατάξεως των σπανιωτάτων βιβλίων της πλουσιωτάτης στην Κηφισιά "Βιβλιοθήκης Σπυρ. Λοβέρδου" καί περιέγραψε τους αγνώστους χειρόγραφους κώδικες αυτής, ως και τα Λυτά Έγγραφα, εκ των οποίων πολλά εδημοσίευσε.

Από το 1959 μέχρι το 1966 διετέλεσε Γραμματεύς της Συντάξεως του περιοδικού "Παρνασσός". Από το 1961-1978 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής Εκδόσεως του περιοδικού "Μικρασιατικά Χρονικά ". Και από το 1979, μέχρι σήμερα διευθύνει το επιστημονικό περιοδικό "Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών".

Μετέχει, ως τακτικόν η αντεπιστέλλον μέλος, των κυριωτέρων Επιστημονικών Σωματείων της χώρας, των σχετικών προς τας σπουδάς και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα ("Επιστημονική Εταιρεία", "Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία" "Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία", "Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών",κ.α.) μετέσχε δε, κατά διαστήματα, και των Διοικητικών Συμβουλίων του "Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός", της "Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", της "Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, της "Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών", τού "'Οργανισμού Κρατικών θεάτρων Ελλάδος",του "Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών" κ.α. Είναι Πρόεδρος του "Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών" και της "Αθηναϊκής Λέσχης" και Αντιπρόεδρος του "Ιδρύματος Ιστορίας Ελ. Βενιζέλου και της συναφούς περιόδου".

Κληθείς μετέσχε, κατ' επανάληψιν, ως εξεταστής της Εκθέσεως Ιδεών η τώ\ Νέων Ελληνικών εις τάς εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. και του Υπουργείου των Εξωτερικών Διετέλεσε δε μέλος της παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας Κεντρικής Επιτροπής Εισητηρίων Εξετάσεων (1971-1973) ή μέλος Εξεταστικών Επιτροπών Εισιτηρίων Εξετάσεων ( 1967-1970, 1974) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Μετέσχε : α)ως μέλος (μετά των : Άγγ. Βλάχου, Ά. Καραντώνη, Στ. Κορρέ, Γ Κουρμούλη, Π. Χάρη) Επιτροπών απονομής Κρατικών λογοτεχνικών βραβείων (1968-1970) β) ως μέλος (μετά των : Ευ. Θεοδώρου, Μ. Κοκολάκη, Ευ. Μουτσοπούλου, Μεν Παλλαντίου) Επιτροπών απονομής βραβείων λογοτεχνίας ή Μουσικών συνθέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών (1971-1972) και γ) ως Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής του 13ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (1972). Εδημοσίευσε αυτοτελώς, εις τα κυριώτερα των Επιστημονικών περιοδικών και σε φιλολογικές η λογοτεχνικές ( επιθεωρήσεις εκατοντάδες εργασίες, οι όποιες ανάγονται σε θέματα βιβλιογραφικό παλαιογραφικά, ιστορικά και φιλολογικά.
Προηγούμενη σελίδα