ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

  1. Αποστολική Διακονία

  2. Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία

  3. Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών


ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ