Κεντρική σελίδα Επιτροπής


ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ


ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ, Εισαγωγικό Σημείωμα του Αλεξάνδρου Μ. Σταυρόπουλου
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, του Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, του Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, του Αλεξάνδρου Μ. Σταυρόπουλου

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, του κ. Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: Κριτικές Παρατηρήσεις και υποδείξεις εφαρμογής, του κ. Τριαντάφυλλου ΜπολτέτσουΜΕΛΕΤΕΣ

Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων
Διδακτορική διατριβή του κ. Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων
Σταματίου Σπ. Ζούλα

π. Ευσέβιος Βίττης (1927-2009). Ένας Γέροντας του καιρύ μας
του Αλεξάνδρου Μ. Σταυρόπουλου, ομ. Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, του κ. Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, του Αλεξάνδρου Μ. Σταυρόπουλου

Εικόνα και Ποιμαντική Επικοινωνία
του Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th.Κεντρική σελίδα Επιτροπής