Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ Σ., Κοινωνική Οικονομική, τομ. Α’, Παπαζήσης, Αθήνα 1971.

ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ε.(επιμ.), Οικογένεια Παιδική Προστασία Κοινωνική Πολιτική, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα 1993.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α., Εκκλησιαστική Ιστορία – Ιστορία των δομών διοικήσεως και ζωής της Εκκλησίας της Ελλάδος (εικοστός αιώνας), Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998.

ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ Σ., Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Δυτικό Κόσμο, Φιλίστωρ, Αθήνα 1998.

ΑΜΙΤΣΗΣ Γ., Η θεσμική κατοχύρωση των ελάχιστων ορίων διαβίωσης στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 2001.

ΑΜΙΤΣΗΣ Γ./ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ Ξ., Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 2000.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εκκλησία και άτομα με ειδικές ανάγκες, Πρακτικά Α’ εκδήλωσης του ερευνητικού προγράμματος «Θρησκευτική Αγωγή και Κοινωνική Ένταξη Α.Μ.Ε.Α.», Αθήνα 1999.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2001.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α., Σχέσεις Καθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού, Αθήνα 1986.

ΒΑΡΛΑΣ Μ.(Αρχιμ.), Κοινωνικά μέτρα για δικαιότερη διανομή του εθνικού εισοδήματος στις σύγχρονες αναπτυγμένες χώρες, Θεσσαλονίκη 1983.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Π. (επιμ.), Ο πνευματικός προσανατολισμός της Ευρώπης. Η συμβολή του Ανατολικού και Δυτικού Χριστιανισμού (Πρακτικά του Δ’ Διαχριστιανικού Συμποσίου, Αλεξανδρούπολη, 3-7 Σεπτεμβρίου 1995), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997.

BANDEROT J., Religions et laicite dans l’ Europe des Douze, Paris 1994.

WEBER M., Η Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του Καπιταλισμού, Κάλβος.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε., Οι σχέσεις κράτους και Εκκλησίας, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000.

ΓΑΛΑΝΗΣ Γ. (επιμ.), Οικογένεια με ένα γονέα – μια πραγματικότητα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, Παπαζήσης, Αθήνα 1995.

WARE T., The Orthodox Church, Penguin Books, London 1993.

ΓΕΤΙΜΗΣ Π./ΓΡΑΒΑΡΗΣ Δ. (επιμ.), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα 1993.

GELLNER ERN., η Κοινωνία Πολιτών και οι αντίπαλοί της, Παπαζήσης, Αθήνα 1996.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση, Δωδώνη, Αθήνα – Γιάννινα 2001.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Σ., Ανήλικοι παραβάτες στην Ελλάδα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000.

ΔΕΛΗΚΟΣΤΩΠΟΥΛΟΣ Α., Ορθοδοξία η σύγχρονη πρόκληση, ʼλφα Δέλτα, Αθήνα 1986.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Αρχιμ.), Εις την υπηρεσίαν του λαού, Ο Σωτήρ, Αθήνα 1975.

ΔΙΕΛΛΑΣ Γ., Η παροχή προνοιακού έργου από την Εκκλησία της Ελλάδος μέσω του κατασκηνωτικού θεσμού, Αθήνα 2001.

ΔΙΕΛΛΑΣ Γ., Η συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διαμόρφωση του ¨κράτους πρόνοιας¨ και η συμμετοχή της στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας, (Εισήγηση σε επιστημονικό Συνέδριο), Κομοτηνή 2001.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ Ι., Εντυπώσεις βιώσεις και απόψεις ενός Ορθοδόξου για την Ενότητα Ορθόδοξων και Καθολικών, Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού, Αθήνα 1985.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α’ 21), Αθήνα 1996.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Κοινωνική Προστασία στην Ελλάδα – Δαπάνες και Έσοδα Έτη 1990-1998, Αθήνα 2000.

EUROCONFIDENTIEL, The Guide to EU Information Sources on the Internet – The Internet Guide, Bruxelles, June 2000.

Ε.Ε./ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, Η τοπική και περιφερειακή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Λουξεμβούργο 1999.

Ε.Ε./ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική: μια πολιτική για τον άνθρωπο, Λουξεμβούργο 2000.

Ε.Ε./ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Κοινωνική προστασία στην Ευρώπη – 1999, Γ.Δ. Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Λουξεμβούργο 2000.

ΖΟΡΜΠΑΣ Κ., Δοκίμια για την Παγκοσμιοποίηση, Τέρτιος, Κατερίνη 1999.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (Αρχιμ.), Θέματα Κανονικά και Εκκλησιολογικά, Ορθόδοξος Τύπος, Αθήνα 1987.

ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (Αρχιμ.), Η Εκκλησιαστική περιουσία, Ορθόδοξος Τύπος, Αθήνα 1987.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε., Η ιστορία της κοινωνικής προστασίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, Παπαζήσης, Αθήνα 1977.

ΙΑΤΡΙΔΗΣ Δ., Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα 1990.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ/ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ, Επετηρίδα έτους 1996.

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Β., Μεθοδολογικά πρότερα της ποιμαντικής, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2000.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ Κ., Η ορθολογικότητα του καπιταλισμού, Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1998.

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αθήνα 2000.

ΚΟΓΚΙΔΟΥ Δ., Μονογονεϊκές οικογένειες – Πραγματικότητα – Προοπτικές – Κοινωνική Πολιτική, Νέα Σύνορα Α. Λιβάνη, Αθήνα 1995.

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Ι., Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους – Εκκλησίας, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1999.

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Ι., Εκκλησιαστικά άτακτα, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2000.

ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ Ξ., Κράτος Πρόνοιας και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1997.

ΚΟΝΤΙΔΗΣ Θ. (επιμ.), Ο Καθολικισμός, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000.

KRULIC B., La Nation – une idée moderne, Ellipses, Paris 1999.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Δ., Πενία Κοινωνία και Φιλανθρωπία στον μεταγενέστερο μεσαιωνικό ελληνικό κόσμο, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1994.

LOCKE J., Κράτος και Εκκλησία, Ροές/micromega, Αθήνα 1998.

ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Α., Ο «μεγάλος ασθενής» Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, Παπαζήσης, Αθήνα 1999.

ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Α., Διοίκηση και Κοινωνία, Θεμέλιο, Αθήνα 1999.

ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Α., Οι σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος – έθνος, Νεφέλη, Αθήνα 2000.

MERRIEN F.-X., Αντιμέτωποι με τη φτώχεια Η Δύση και οι φτωχοί χθες και σήμερα, Κατάρτι, Αθήνα 1996.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Εργασία και συνδικάτα στη μεταβιομηχανική κοινωνία, Ν. σύνορα Α. Λιβάνη, Αθήνα 1993.

MICHALON P., Πνευματικός Οικουμενισμός, Unite Chretienne/Κοινωνία, Αθήνα 2000.

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Κ., Εκκλησία – Πολιτεία – Σύνταγμα, Π.Ε.Θ., Αθήνα 1975.

ΜΟΥΡΟΥΚΑ Σ., Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και η Αγία Φιλοθέη, Ι.Μ. Φιλοθέης, Αθήνα 1997.

ΜΠΕΚ ΟΥΡΛ., Τι είναι Παγκοσμιοποίηση;, Καστανιώτης, Αθήνα 1999.

ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ Ν.-Θ. (επιμ.), Κοινωνική διδασκαλία Ελλήνων Πατέρων, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1998.

ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Δ./ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Π., Βιβλιογραφικός Οδηγός Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Έλλην, Αθήνα 1999.

NEUSCH M., Aujourd’hui Dieu, Desclée de Brouwer, Paris 1987.

NEUSCH M., Aux sources de l’athéisme contemporain, Foi Vivante – Le Centurion, Paris 1993.

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Κοινωνική πρόνοια Ιστορική εξέλιξη σύγχρονες τάσεις, Αθήνα 1980.

ΠΑΤΡΑΣ Λ., Κοινωνική Πολιτική, Αφοι Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 1974.

RICCARDI A., Les politiques de l’Eglise, Les editions du CERF, Paris 1999.

ΡΟΔΙΤΗΣ Γ., Χριστιανισμός και πλούτος, Χριστιανική Δημοκρατία, Αθήνα 1970.

ΡΟΥΣΣΟΣ Α., Μετάνοια – Απόψεις πνευματικής ζωής και οικουμενικής διάστασης, Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού, Αθήνα 1999.

ΡΟΥΣΣΟΣ Α., Πιστοί στην αγάπη σταθεροί στην αλήθεια, Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού, Αθήνα 1996.

ΡΟΥΣΣΟΣ Α., Πτυχές προσευχής, Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού, Αθήνα 1994.

ΡΟΥΣΣΟΣ Α., Πνευματικός Οικουμενισμός – Η σημασία και οι διαστάσεις του, Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού, Αθήνα 1982.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους τομ. Α’, Κριτική, Αθήνα 1999.

ΣΑΛΑΧΑΣ Δ., Η νομική θέσις της Καθολικής Εκκλησίας εν τη Ελληνική επικρατεία, Αθήνα 1978.

ΣΑΛΑΧΑΣ Δ., Προοπτικές και προβλήματα του θεολογικού διαλόγου Καθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού, Αθήνα 1981.

SCHWARTZENBERG R.-G., Sociologie politique, Montchristien, Paris 1991.

Σ.Κ.Λ.Ε./Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α., Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Πρακτικά Εισηγήσεων Συνδιάσκεψης και Πανελλήνιου Σεμιναρίου, Αθήνα 1993.

ΣΠΑΝΟΥ Κ., Διοίκηση Πολίτες και Δημοκρατία, Παπαζήσης, Αθήνα 2000.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Π., Κοινωνική πρόνοια μια γενική θεώρηση, Έλλην, Αθήνα 1999.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο., Κράτος Πρόνοιας – Ιστορική Εξέλιξη – Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Gutenberg, Αθήνα 1992.

ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ Γ., Σύνταγμα και Δημοκρατία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2000.

ΤΣΑΛΔΑΡΗ Λ., Εθνικαί και Κοινωνικαί Πολιτικαί Προσπάθειαι, τομ. Α’ και Β’, Αθήνα 1967.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Σύγχρονη αποτελεσματική Κοινωνική Φροντίδα, Αθήνα 1999.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Κώδικας Φορέων παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, τομ. 1 – 3, Αθήνα 1986.

ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Ο προγραμματισμός του τομέα υγείας στην Ελλάδα – Οικονομικές και Κοινωνικές διαστάσεις, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1988.

ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι./ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ειδικά θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1990.

ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., η Κοινωνική πολιτική, στο Μαραβέγιας Ν./Τσινισιζέλης Μ., Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεμέλιο, Αθήνα 1995.

ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Σχεδιασμός υγειονομικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών – Εισηγήσεις Εργαστήρια Ανακοινώσεις Συμπεράσματα, Σ.Κ.Λ.Ε., Αθήνα 1987.

ΦΩΣΚΟΛΟΣ Μ., Εισαγωγή στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, Αθήνα 1977.

ΧΛΕΠΑΣ Ν.-Κ., Η Πολυβάθμια Αυτοδιοίκηση – Θεωρητικές Αναζητήσεις και Θεσμικές Μεταμορφώσεις, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1994.

ΧΛΕΠΑΣ Ν.-Κ. (επιμ.), Προοπτικές της Τοπικής Δημοκρατίας – ένας Ελληνογερμανικός διάλογος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1998.

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χ., Η θεσμική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης – το σχέδιο «Ιωάννης Καποδίστριας», Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 1998.

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1998.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (Μητροπολίτης Περιστερίου), Quo Vadis Ελλαδική Ορθοδοξία;, Αθήνα 1988.


Προηγούμενη σελίδα