Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Γιώργος Δίελλας
Πολιτικός Επιστήμων - Πτ. Διοίκ. Επιχ/σεων
MSc Κοινωνικής Πολιτικής
Υπ. Διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωάννης Υφαντόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  • Εισαγωγή - Εννοιολογικές προσεγγίσεις για τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, στην Κοινωνική Πολιτική

  • Ο επιτελικός σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

  • Εκκλησία: πορεία προς τη σύντηξη Κοινωνικής Πολιτικής και Φιλανθρωπίας

  • Επίλογος

  • Βιβλιογραφία - Πηγές
    Προηγούμενη σελίδα
  •