Κεντρική σελίδα Επιτροπής


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΤΟΥ «ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ:
«Ἡ Μεγάλη Εὐρώπη καί ἡ θέση τῆς Ὀρθοδοξίας
στή διαμόρφωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι»


Φεβρουάριος 2005 - Μάιος 2005

Ἐθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν Ἀμφιθέατρον «Ι. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» (ὁδός Πανεπιστημίου 30) Φορεύς Διοργανώσεως :

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣΗ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προσκαλεῖ ὑμᾶς, ὅπως παρακολουθήσητε
τάς διαλέξεις τοῦ «Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου»
διά τό Β΄ Ἑξάμηνον
αἱ ὁποῖαι θά λάβουν χώραν
εἰς τό Ἀμφιθέατρον «Ἰ. Δρακοπούλου»
τοῦ Κεντρικοῦ Κτιρίου
τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
(ὁδοῦ Πανεπιστημίου)
καί περί ὥραν 19.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Τετάρτη 16ῃ Φεβρουαρίου 2005
Θέμα :
Εἰσηγητής : κ. Δημήτριος Γόνης, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.


Τετάρτη 16ῃ Μαρτίου 2005
Θέμα : «Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στά Βαλκάνια σήμερα».
Εἰσηγητής : κ. Μιχαήλ Τρίτος, ἐπίκουρος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Δευτέρα 11ῃ Ἀπριλίου 2005
Θέμα : «Ὁ ρόλος καί οἱ προοπτικές τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη».
Εἰσηγηταί : Δύο Εὐρωβουλευτές ἀπό τά δύο μεγάλα κόμματα τῆς Ἑλλάδος.


Τετάρτη 18ῃ Μαΐου 2005
Θέμα : «Ὀρθοδοξία : ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς».
Εἰσηγητής : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.
Κεντρική σελίδα Επιτροπής