Κεντρική σελίδα Επιτροπής"Εξεδόθησαν τα πρακτικά της ημερίδος για το μονοτονικό"

Ὑπό τόν εὔγλωττο τίτλο «Μονοτονικό-Ἐμπειρία 24 ἐτῶν» ἐξεδόθησαν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ εἰσηγήσεις καί τά πορίσματα τῆς σχετικῆς Ἡμερίδος, ἡ ὁποία διοργανώθηκε στίς 22-5-2006 στήν Στοά τοῦ Βιβλίου τῶν Ἀθηνῶν. Τήν διοργάνωση ἀνέλαβε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος. Στόν εὐσύνοπτο αὐτό τόμο τῶν 104 σελίδων περιλαμβάνονται οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, τῆς κ. Γεωργίας Ξανθάκη –Καραμάνου, Καθηγητρίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Φιλολόγων, τοῦ Ψυχιάτρου κ. Ἰωάννη Τσέγκου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, καί τοῦ κ. Ἰωάννου Μενούνου, Δρος Φιλολογίας, τ. Λυκειάρχου. Ἀπό τίς εἰσηγήσεις καταδεικνύεται ὅτι ἡ καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος στήν παιδεία καί σέ πολλά ἔντυπα ὄχι μόνον δέν βελτίωσε τήν γλωσσική ἀγωγή τῶν νέων μας, ἀλλά τούς ἀπέκοψε ἀπό τήν διαχρονία τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας καί αὔξησε τά φαινόμενα δυσλεξίας καί τίς μαθησιακές δυσκολίες. Ἀπό τήν εἰσήγηση τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐπισημαίνουμε χαρακτηριστικά τά ἑξῆς: «Ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐκρατήσαμε, κρατοῦμε καί θά κρατήσουμε τό πολυτονικό. Τό ἴδιο, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, πράττει καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καθώς καί τά Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Πεῖσμα;Ὄχι! Στεῖρος συντηρητισμός;Ὄχι! Ἄρνησις προσαρμογῆς; Ὄχι! Φυλάσσομε μέ πλήρη συνείδηση τίς πνευματικές μας Θερμοπύλες». Εὐχόμεθα τά πορίσματα τῆς Ἡμερίδος αὐτῆς νά μελετηθοῦν προσεκτικά ἀπό τούς ἁρμοδίους. Τήν Κεντρική Διάθεση τοῦ βιβλίου ἔχουν ἀναλάβει τά βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. (Τιμή 8 ΕΥΡΩ).

Κεντρική σελίδα Επιτροπής