Κεντρική σελίδα ΕπιτροπήςἩμερίδα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ συμπληρώσεως 180 ἐτῶν ἐκ τοῦ ἡρωϊκοῦ θανάτου τοῦ Γεωργίου ΚαραϊσκάκηὙπό τήν αἰγίδα
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ

Φορεύς Διοργανώσεως :
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σᾶς προσκαλεῖ τήν Τετάρτην 25ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱστορικοῦ καί Ἐθνικοῦ Μουσείου, Μέγαρον Παλαιᾶς Βουλῆς (ὁδός Σταδίου 13), ὅπως συμμετάσχητε εἰς τήν Ἡμερίδα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 180 ἐτῶν ἐκ τοῦ Ἡρωικοῦ Θανάτου τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 25 Ἀπριλίου 2007
Αἴθουσα Ἱστορικοῦ καί Ἐθνικοῦ Μουσείου
Μέγαρον Παλαιᾶς Βουλῆς
(ὁδός Σταδίου 13)

18.00 Ἔναρξις – Προσευχή.
Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Προέδρου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

18.15 - 18.30 Χαιρετισμοί.

18.30 - 18.55 Εἰσαγωγική Ὁμιλία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

18.55 – 19.20
Εἰσήγησις: «Γεώργιος Καραϊσκάκης· ὁ Ἀρχηγός τῶν ἀτάκτων».
Εἰσηγητής: Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀθανάσιος Καραθανάσης.

19.20 – 20.00
Καλλιτεχνικόν Πρόγραμμα :
Ἡ Μελωδική Ὀρχήστρα Δωματίου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἐλευθερίου Καλκάνη, θα παρουσιάσῃ εἰς πρώτην ἐκτέλεσιν ἔργον ἀφιερωμένον εἰς τόν Γεώργιον Καραϊσκάκην, μέ θέμα : «Ὁ Σταυραετός τῆς Λευτεριᾶς» τοῦ Συνθέτου κ. Γεωργίου Βούκανου σέ ποίηση κ. Γεωργίου Κισσούδη.
Συμμετέχει ἡ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ π. Λάμπρου Ἀνδρεάκη.

20.00 Ἐθνικός Ὕμνος
Λῆξις Ἑορτίου Ἐκδηλώσεως.
Κεντρική σελίδα Επιτροπής