Επιλογές Επιτροπής
ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Στόν Κατάλογο πού ἀκολουθεῖ καταγράφονται, σέ δύο ὁμάδες, οἱ νεοφανεῖς χριστιανικές καί παραχριστιανικές αἱρέσεις καί οἱ παραθρησκευτικές ὀργανώσεις.

Προηγούμενη σελίδα