Προηγούμενη σελίδα


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
στην Ιερά Μονή Πεντέλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Χριστόδουλος

Α’ Συνεδρία

09.00-9.30 : Προσευχή Ἔναρξεως - Προσφωνήσεις.

09.30-10.15: Εἰσαγωγική ὁμιλία.

Θέμα: «Τό Ἰσλάμ ὡς θρησκεία»

Εἰσηγητής: Ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Γρηγόριος Ζιάκκας, ὁμότιμος Kαθηγητής τῆς Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

10.15-10.45: Διάλειμμα

Β’ Συνεδρία

10.45-11.15: Α’ Εἰσήγησις

Θέμα: «Ἡ ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ Ἰσλάμ..
Ἐμφάνιση θρησκευτικῶν σεκτῶν καί παραδόσεων»


Εἰσηγητής: Ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Ἀπόστολος Κραλίδης,
Λέκτωρ τῆς Ἱστορίας Θρησκειῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11.15-11.45: Β’ Εἰσήγησις

Θέμα: «Τό Ἰσλάμ στήν σύγχρονη ἐποχή.
Ἡ συνάντηση μέ τήν Δύση, μιά ἱστορική καί πολιτική
προσέγγιση».


Εἰσηγητής: Ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Κωνσταντῖνος Πάτελος,
Kαθηγητής τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

11.45-12.15: Γ’ Εἰσήγησις

Θέμα: «Παιδεία αὐθεντικότητας. Μιά πρόταση μέ προοπτική τήν
διαλογική συνύπαρξη Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ σήμερα».


Εἰσηγητής: Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος
κ. Κωνσταντῖνος Κωστάκης,
Kληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.

12.15-12.30: Διάλειμμα

Γ’ Συνεδρία

12.30-14.00: Συζήτησις

14.00: Γεῦμα

Λῆξις τῆς Ἡμερίδος
Προηγούμενη σελίδα