ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Υποεπιτροπή Διπτύχων της Εκκλησιάς της Ελλάδος
της Συνοδικής επιτροπής επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού Έργου.

Υποεπιτροπή Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
της Συνοδικής επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητας.

Υποεπιτροπή 3ου τέκνου
της Συνοδικής επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητας.

Υποεπιτροπή Υποτροφιών
της Συνοδικής επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων.