ΕΙΔΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
(της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 590/1977
«Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»)
 1. Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 2. Βιοηθικής

 3. Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών

 4. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 5. Γάμου, Οικογενείας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος

 6. Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων και Καταστάσεων

 7. Χριστιανικών Μνημείων

 8. Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας

 9. Λειτουργικής Αναγεννήσεως

 10. Πολιτιστικής Ταυτότητος

 11. Μελέτης Αρχαιολατρίας-Νεοειδωλολατρίας

 12. Γυναικείων Θεμάτων

 13. Μεταναστών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων

 14. Αθλητισμού

 15. Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού)