ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΩΝ


Ανακοινωθέντα της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Λήξη της Κ` Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης
(7/11/2008).

Η Κ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας πραγ-ματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθη-νών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρωσου στο Προκόπι Ευβοίας, από 3 έως 6.11.2008, με την φι-λόξενη φροντίδα του Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και υπό την προεδρία του Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου, με θέμα: «Προβλήματα γύρω από την δράση των αιρε-τικών (Ελευθερία και χρέος αυτοπεριφρουρήσεως)».

Η Συνδιάσκεψη, με σεβασμό προς την θρησκευτική ελευθερία και αφού μελέτησε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την δραστηριότητα των νεοφανών αιρέσεων υπογραμμίζει ότι: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η διδασκαλία του Χριστού. Η Εκκλησία είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α Τιμ. 3, 15). Αυτή είναι η μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία, δηλαδή η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αλήθεια της Εκκλησίας αυτοπεριφρουρείται με την αδιάσπαστη αποστο-λική διαδοχή της ιερωσύνης και της πίστεως.

Η αίρεση αποτελεί έκπτωση από την Αλήθεια του Χριστού και είναι καρ-πός ανθρωποκεντρικής και λογοκρατικής ερμηνείας της θείας διδασκαλί-ας. Έτσι φτιάχνει μία νέα θρησκευτική ομάδα, η οποία δεν ακολου-θει την άπαξ παραδοθείσα πίστη.

Ο προσηλυτισμός, που επιδιώκεται με μεθόδους πλύσης εγκεφάλου και άλλες επικίνδυνες μεθοδεύσεις από τις ποικιλώνυμες αιρέσεις προκαλεί σειρά σοβαρών προβλημάτων σε επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό.

Η Εκκλησία μας βλέπει την αίρεση σαν σοβαρό πνευματικό νόσημα, που για θεραπεία του απαιτεί μία ειδική «ιατρική» παρέμβαση και αγωγή. Στην προσπάθειά της αυτή η Εκκλησία κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στην αίρεση σαν σύστημα ψευδοδιδασκαλιών, και στον αιρετικό σαν άτομο που νοσεί πνευματικά, σαν πρόβατο απολωλός, που η Εκκλησία το ανα-ζητεί με αγάπη και σεβασμό στην ελευθερία του.

Η περιφρούρηση της Ορθοδόξου Πίστεως αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και επιτακτικό καθήκον των ποιμένων της Εκκλησίας. Αποτελεί εκδήλω-ση αγάπης και όχι θρησκευτικού φανατισμού. Το χρέος της αγάπης προς τους αιρετικούς αποκλείει και καταδικάζει κάθε πολεμική αντιπαράθεση.
Ιδανικό θεραπευτήριο των θυμάτων της πλάνης αποτελεί η ζωντανή ενορία, επειδή μέσα στον ζεστό και φιλόξενο χώρο της μπορεί, με την Χα-ρη του Θεού, να αποκατασταθή η εν αγάπη και ελευθερία σχέση τους με τον Θεό και τους ανθρώπους.

Στο πλαίσιο της θεραπευτικής φροντίδας της Εκκλησίας για την προστα-σία του Ορθοδόξου πληρώματος από την πλάνη και την αίρεση εντάσσο-νται και οι Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και Παρα-θρησκείας, που συμπληρώνουν εφέτος είκοσι έτη. Το γεγονός αυτό α-ποτέλεσε αφορμή δοξολογίας του Κυρίου μας και ευγνώμονος μνημοσύ-νου του πρωτεργάτου και εμπνευστού αυτού του θεσμού, αειμνήστου π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου.