Επιλογές Επιτροπής
Βιβλιογραφία

Ἀλεβιζοπούλου Ἀντωνίου π., Ἡ Ὀρθοδοξίας μας, Ἀθήνα 1994.

τοῦ ἰδίου, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πίστη-λατρεία-ζωή, Ἀθήνα 19963.

τοῦ ἰδίου, Ἀστρολογία στό φῶς Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Πεντηκοστιανοί καί Ὀρθοδοξία, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Μετενσάρκωση ἤ Ἀνάσταση, Ἀθήνα 1992.

τοῦ ἰδίου, Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, Νέα Ἐποχή, Ἀθήνα 1993.

τοῦ ἰδίου, Διαλογισμός ἤ προσευχή;, Ἀθήνα 1997.

τοῦ ἰδίου, Ἡ χαμένη ἀθωότητα - Περιπλανήσεις στούς δρόμους τοῦ Ἑωσφόρου, Ἀθήνα 1994.

τοῦ ἰδίου, Ἡ λατρεία τῆς «Σκοπιᾶς», Ἀθήνα 1993.

τοῦ ἰδίου, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Μιά δικτατορία στό Μπρούκλιν, Ἀθήνα 1994.

τοῦ ἰδίου, Νεοφανεῖς αἱρέσεις-καταστροφικές λατρεῖες, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Ἐγκληματικό δόγμα, ἐμπειρίες σατανιστῶν, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Ναζισμός μέ ἄλλο πρόσωπο, Ἀθήνα 1996.

τοῦ ἰδίου, Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματική καί στρατηγική, Ἀθήνα 1996.

τοῦ ἰδίου, Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καί ἀντιμετώπιση, Ἀθήνα 1996.

τοῦ ἰδίου, Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας. Πρακτικός ὁδηγός γιά τήν οἰκογένεια, Ἀθήνα 1996.

τοῦ ἰδίου, Τό νόημα τῆς ζωῆς στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1996.

τοῦ ἰδίου, Καταστροφικές λατρεῖες στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθήνα 1995.

τοῦ ἰδίου, Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία, Ἀθήνα 1991.

τοῦ ἰδίου, Βουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. Παρακαταθήκη, Ἀθήνα 2007.

Ἀντωνίας μοναχῆς, Νεοπεντηκοστιανοί στήν Ἑλλάδα. Ὁ «Χριστιανισμός» τῆς «Ἐλευθέρας Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστῆς» (Ε.Α.Ε.Π.), Ἀθήνα 1999.

Βλιαγκόφτη Ἀρσενίου π., Σύγχρονες αἱρέσεις. Μιά πραγματική ἀπειλή, ἔκδ. Παρακαταθήκη, Ἀθήνα 20072.

Γεωργοπούλου Βασιλείου π., Ἡ περί τῆς Ἁγίας Γραφῆς διδασκαλία τῶν σύγχρονων αἱρετικῶν κινήσεων, Θεσσαλονίκη 2013.

τοῦ ἰδίου, Ἡ αἵρεση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Τί πρέπει νά γνωρίζουμε, ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος, Λευκωσία 2016.

τοῦ ἰδίου, Σύγχρονες παραθρησκευτικές καί γκουρουϊστικές κινήσεις καί ἡ παραβατική τους συμπεριφορά, Ἀθήνα 2007.

Ζαφείρη Σεραφείμ, Ἀρχιμ., Ἀντιμέτωποι μέ τόν νεοσατανισμό, ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 20063.

Θεοδωροπούλου Ἐπιφανίου π., Ἡ Μασωνία ὑπό τό φῶς τῆς ἀληθείας, ἔκδ. Ἱερά Μονή Κεχαριτωμένης, Ἀθήνα 2001.

Καρανικόλα Παντελεήμονος, Μητροπολίτου Κορίνθου, Αἱ αἱρέσεις. Πεντηκοστιανοί, Ἀθῆναι 1958, ἄ.ἔ.

Κωνσταντίνου Μιλτ., Ἡ Παλαιά Διαθήκη. Μυθολογία τῶν Ἑβραίων ἤ Βίβλος τῆς Ἐκκλησίας; ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα.

Κωστώφ Ἰωάννου Ἀρχιμ., Λαμπτῆρες θρησκευτικοῦ φθορισμοῦ (καί φθορᾶς). Ὅ,τι λάμπει δέν εἶναι Χριστός, ἔκδ. Μορφή, Ἀθήνα 2015.

τοῦ ἰδίου, Ξυλοπόδαροι σέ θρησκευτικά τσίρκα. Νάνοι μέ ροῦχα γιγάντων, ἔκδ. Μορφή, Ἀθήνα 2015.

τοῦ ἰδίου, Ἀσιατικά θρησκευτικά νοσηλευτήρια γιά δυτικούς ἀσθενεῖς. Οἱ κατά φαντασίαν ἰατροί, ἔκδ. Μορφή, Ἀθήνα 2015.

Λιόση Σωτ., Γνωστές θρησκεῖες, αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὀργανώσεις στήν Ἑλλάδα, ἔκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2004.

Λιόση Σωτ., Προσηλυτισμός ΙΙ: μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά: ἱστορία, ὀργάνωση-δραστηριότητές τους στήν Ἑλλάδα, ἔκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2012.

Μπουρδάκου Ἄννα, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά. Ἀπό τό Α στό Ω, Ἀθήνα 2008.

Μύρου Αὐγουστίνου, Ἀρχιμ, Ὑποκειμενισμός καί πνεῦμα πλάνης στίς «ἐμπειρίες» τῶν Πεντηκοστιανῶν, ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα

Νεοπαγανισμός, ἀπειλή ἀπό τό παρελθόν, ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα, (γ’ ἔκδοση)

Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἔκδ. Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων, Ἀθήνα 1995.

Παπαδοπούλου Ἀντ., Σύγχρονες αἱρέσεις, «θρησκευτικά» κινήματα, Νέα Ἐποχή, ἔκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2005.

Παρασκευαΐδη Χριστοδούλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Καταστροφικές «λατρεῖες». Μια ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο, τήν κοινωνία, τόν πολιτισμό μας, ἔκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 1994.

Σταυριανίδη Νικ., Θεοσοφία-Νέα Ἐποχή, Ἀντίχριστη ἰδεολογία παγκοσμίου ναζισμοῦ, Ἀθήνα 1997.

Ταγαράκη Χρ. Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική ἄσκηση-γυμναστική;, Ἀθήνα 2010.

Τρεμπέλα Π., Θεοσοφία, ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 19883.

τοῦ ἰδίου, Ὁ Πνευματισμός, ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 19885.

Τσιάκκας Χριστοφόρος, ἐπίσκοπος Καρπασίας, Νεοφανεῖς αἱρέσεις, ἔκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 1997.

Τσουροῦ Κυριακοῦ π., Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς «Νέας Ἐποχῆς», Ἀθήνα 2008.

τοῦ ἰδίου, Σύγχρονες αἱρέσεις καί «Νέα Ἐποχή». Ποιμαντική προσέγγιση. Ὀρθόδοξη θεώρηση, ἔκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα 2018.

Προηγούμενη σελίδα