Επιλογές Επιτροπής
Οπτικοακουστικό Υλικό

 1. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Σύγχρονες ὄψεις τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ

 2. π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Καμπαλά. Ὁ ἐβραϊκός ἀποκρυφισμός

 3. π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, Ὁ ἀποκρυφισμός στόν χώρο τῆς ὁμοιοπαθητικῆς

 4. π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Γιόγκα, ἐκπαίδευση, Κάρμα, κάστες

 5. π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, Reiki, γιόγκα, βελονισμός, ὁμοιοπαθητική, κινεζική ἰατρική

 6. π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Τό δίχτυ τῆς Νέας Ἐποχῆς.

 7. π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Ἡ σύναξη τῆς Ἐκκλησίας

 8. π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, Περί Ἐκκλησίας

 9. π. Κυριακός Τσουρός, Οἱ θεραπεῖς τῆς Χριστιανικῆς Ἐπιστήμης (Christian science)

 10. π. Κυριακός Τσουρός, Ἀρχαιολατρία

 11. π. Κυριακός Τσουρός, Νεοειδωλολατρία καί Νέα Ἐποχή

 12. Ἡμερίδα «Οἱ πλάνες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά».

 13. Λογοθήκη: Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος γιά τήν αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν.

 14. π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Οἱ Πεντηκοστιανοί

 15. π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἡ αλήθεια γιά τή γιόγκα

 16. Τζόναθαν Τζάκσον, Πώς ἔγινα Ὀρθόδοξος Χριστιανός

 17. π. Αὐγουστῖνος Μύρου. Ἡ ἀσθένεια καί ἡ «θεραπεία» στήν αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν.

 18. Λογοθήκη: Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος περί Ὀρθοδοξίας καί αἱρέσεων

Προηγούμενη σελίδα