Επιλογές Επιτροπής
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 • «Περί τῆς ἐτησίας Συνελεύσεως Περιφερείας τῶν λεγομένων "Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά"»
  Ἐγκύκλιος 2951 / 04.06.2014

 • «Περί Τεκτονισμοῦ»
  Ἐγκύκλιος 1395 / 28.03.2014

 • «Περί ἐπανεντάξεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν πρώην Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀποσκιρτησάντων εἰς νεοφανεῖς Χριστιανικάς αἱρέσεις, παραχριστιανικάς κινήσεις καί παραθρησκευτικάς ὁμάδας»
  Ἐγκύκλιος 276 / 17.01.2013

 • Περί της ΕΠ.ΑΝ.ΔΙ.
  Ἐγκύκλιο Σημείωμα 13.9.2001

 • Περί τῆς διαλύσεως τοῦ Κέντρου Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος (ΚΕΦΕ).
  Ἐγκύκλιος 2094 / 26.06.1997

 • Καταδικάζεται τό ἔθιμον τῆς πυροβασίας (ἀναστεναρίων)
  Ἐγκύκλιος 2014 / 19.06.1995

 • Περί νεοσατανισμοῦ
  Ἐγκύκλιος 2565 / 24.1.1994

 • Ἀποκλίσεις ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῆς «Χ.Ο.Ε.»
  Ἐγκύκλιος 1843 / 07.07.1989

 • ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση Ποιμαντικῆς Διακονιας Γ’ Γενική Συνέλευση
  Ἐγκύκλιος 30.04.1988

 • Ὑπερδογματικοί-Ψευδορθόδοξοι
  Ἐγκύκλιος 1614 / 1988

 • Παραινετική ἐγκύκλιος κατά τῶν ἀποκρυφιστικῶν κινήσεων ἐν Ἑλλάδι
  Ἐγκύκλιος 215 / 24.01.1984

 • Ποιμαντική ἀντιμετώπισις τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων
  Ἐγκύκλιος 2284 / 23.06.1983

 • Αἱρετικόν Περιοδικόν «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ»
  Ἐγκύκλιος 818 / 17.02.1982

 • Αἱρετικόν περιοδικόν «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»
  Ἐγκύκλιος 51 / 09.01.1982

 • Κακοδοξίαι καί δρᾶσις τοῦ Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Παπαστεφάνου
  Ἐγκύκλιος 851 / 28.02.1979

 • Περί τῆς δραστηριότητος τῆς κινήσεως τῶν αὐτοαποκαλουμένων «Παιδιῶν τοῦ Θεοῦ»
  Ἐγκύκλιος 1562 / 18.04.1978

 • Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (15-30 Νοεμβρίου 1972)
  Ἐγκύκλιος 15-30 Νοεμβρίου 1972

 • Ἀπόπειραι Χιλιαστῶν ὅπως τελέσουν ὀρθόδοξον γάμον
  Ἐγκύκλιος 3067 / 15.05.1972

 • Περί τῆς αὐτοκαλούμενης «Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
  Ἐγκύκλιος 2982 / 12.05.1972

 • Περί κηδεύσεως ἀτόμων ὧν ἡ Μασωνική ἰδιότης εἶναι γνωστή
  Ἐγκύκλιος 5521 / 30.09.1970

 • Κοινοποιεῖται ἀπόφασις τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν περί ἀπορρίψεως αἰτήσεως Μασσώνων πρός δημιουργίαν Σωματείου.
  Ἐγκύκλιος 683 / 09.02.1970

 • Περί τρόπων ἀντιμετωπίσεως τοῦ αἱρετικοῦ Σπύρου Ζωδιάτου
  Ἐγκύκλιος 3049 / 09.11.1960

 • Περί προφυλάξεως ἀπό τῆς αἱρέσεως τῶν «Σπουδαστῶν τῶν Γραφῶν» Χιλιαστῶν.
  Ἐγκύκλιος 2306 / 1955

 • ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ
  Ἐγκύκλιος 1978

 • ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΠΕΡΙ ΜΑΣΣΩΝΙΑΣ»
  Ἐγκύκλιος 12.10.1933

  Προηγούμενη σελίδα
 •